Kurs i nye regler om personvern (GDPR)

Bedrifter må ha på plass nye rutiner , avtaler og sikre at de etterlever de nye personvernreglene som trådde i kraft i juli 2018. NESO holder kurs i de nye reglene i Svolvær den 24. oktober! 


 I juli 2018 trådde nytt regelverk om personvern i kraft! Dette regelverket stiller strenge krav til bedrifters behandling av personopplysninger og brudd på reglene kan i verste fall medføre høye bøter. Alle bedrifter omfattes av regelverket og må derfor tilpasse seg regelverket.  Dette innebærer både at interne rutiner må være på plass (KS-system) og at personvern sikres i samsvar med regelverket i den daglige driften. På dette kurset vil vi gjennomgå de viktigste reglene i det nye regelverket , slik at din bedrift er forberedt  når nytt regelverk er på plass. 


Kurset er spesielt relevant for daglige leder, personer med personalansvar, tillitsvalgte m.m. Kurset anvender eksempler spesielt fra bygg- og anleggsbransjen, men vil også passe andre bedrifter!


Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av kurset:

● 1) Bedriftens rutiner – hva må vi gjøre?


Hva er en personopplysning? HMS-kort, arbeidskontrakter, lønnsslipper fra UE, møtereferat, epostadresser, oversiktslister? 

Hvilken adgang har din bedrift til å behandle personopplysninger? Samtykke, lov, arbeidskontrakt? 

Hvilke krav stilles til bedriftens behandling av personvernopplysninger? 

- Gjennomgang av krav til personvernerklæring NYTT!
 - Gjennomgang av databehandleravtaler NYTT!
- Gjennomgang av de strenge krav som stilles til bedrifters rutiner for behandling av personopplysninger NYTT!


Nye internkontrollrutiner– krav til kontrollister NYTT!


● 2) Bedriftens forhold til de ansatte – innsyn, mappe og overvåkning

 
Hvordan håndtere krav om innsyn fra ansatte?                                              

Hva kan den ansatte kreve å få se?

Oppbevaring av mappe

Hva med ansatte som har sluttet?

Innsyn fra andre enn ansatte? NYTT!


Hvilke regler gjelder for overvåkning?

Hva kreves for at overvåkning skal være tillatt? NYTT!

Hvilken informasjon skal de ansatte få om overvåkningen? NYTT!

Innsyn i den ansattes epost



● 3) Sanksjoner ved brudd på regelverket om personvern

 
Datatilsynets rolle: Tilsyn og kontroll 

Bøter ved brudd på regelverket NYTT! 

Oppsummering: tips for å unngå bøter!



 4) Innleie av arbeidskraft


I hvilken utstrekning kan innleie skje? 

Hvilket ansvar har bedriften som leier inn overfor den innleide?                   - Lønn, arbeidstid, pensjon, solidaransvar 

Endringer i reglene om innleie: hva er på trappene? NYTT!

Kursholder: 

•           Trygve Eriksen er advokat i NESO. Han bistår entreprenører blant annet i implementering av personvernregelverket og har holdt en rekke kurs og foredrag for bransjen. 


Deltakerpris:

NESO-medlem kr 3000,-
Ikke-medlem kr 3500,-

Prisen inkluderer lunsj, forelesninger og kursmateriell. Kurset gjennomføres i NESOs lokaler i Vestfjordgata 42 fra kl. 09 til kl 15.

Vel møtt!

Sted Fra Til
Svolvær 24.okt 2018 24.okt 2018