Info Koronavirus

NESOs Mellomlederskole 2018

God ledelse lønner seg - i år følger det også finansiering

GODE LEDERE SKAPER BEDRE RESULTATER OG LEDELSE ER SOM ALLE ANDRE FAG – DET MÅ LÆRES, OG KONTINUERLIG UTVIKLES OG FORBEDRES.         

Når var du sist på ledertrening? Jobbet med din forståelse av deg selv i lederrollen? Ble utfordret på hvordan du tenker og handler som leder? I de aller fleste situasjoner sier ledere at de ikke har gjort mye av dette. Ledelse skal liksom bare utvikles av seg selv. Eller er det medfødt kanskje..? Nei, det er ikke det.

I dette lederutviklingsprogrammet setter vi fokus på praktisk ledelse i rollen som mellomleder. Det er her menneskelederen møter faglederen, og hvor strategi og verdier møter virkeligheten. Sentralt i vårt program er "Effektiv Ledelse"; Hvordan noen ledere løser oppgaver mer effektivt, og skaper bedre resultater. 

Nå har du muligheten til å delta i en lederutvikling, tilpasset din ledersituasjon, med andre deltagere som har nøyaktig de samme utfordringene som deg. Du vil også få oppfølging av en ekstern coach mellom samlingene og vi vil involvere din leder i utviklingen. Det skal være en lederutvikling som vises i praktisk ledelse. Les mer om innholdet i vår programbrosjyre her.

Målgruppe:
Alle med lederansvar i bedriften; Bas, formann, prosjekt/anleggsleder, avdelingsleder, økonomiansvarlig, kalkulatør og andre med ledende stilling.

Vi spurte 3 tidligere deltakere - som alle har lederansvar i sin jobb - om de hadde utbytte av Mellomlederskolen?Stian Olsen - Controller, Storegga Entreprenør AS

   

  "Mellomlederskolen ga meg mange innsiktsfulle og lærerike eksempler på "beste praksis" i lederrollen, men også eksempler på det motsatte. Skolen er lite teoretisk og man lærer mye om seg selv - hvem man er - med styrker og svakheter i forhold til lederrollen. Man får også innsikt i de ulike personlighetstypene og verktøy man kan bruke i sin lederutøvelse. Skolen bruker rollespill for å vise gode måter å takle ulike situasjoner på og dette førte til veldig god erfaringsutveksling mellom deltakerne".  Raymond Berntsen - Prosjektleder, Harstadbygg AS

  Mellomlederskolen har gitt meg større innsikt og forståelse for ledelse som fag, og har gitt meg mange nye verktøy for å utøve mitt lederskap mer effektivt og tydelig ovenfor våre medarbeidere. Dette har gjort at jeg opplever økt effektivitet og kraft i lederrollen, samtidig som programmet har satt meg i stand til å håndtere ulike situasjoner på en bedre måte. Mellomlederskolen har bidratt til at jeg i dag er en bedre leder for våre medarbeidere"!

   


  Endre Kivijervi - Prosjektleder, Ulf Kivijervi AS

  "Skolen ga meg innsikt i å forstå det menneskelige i det å lede andre mennesker og viktigheten med å sette sammen de riktige persontypene for å samarbeide. Man må også ha selvinnsikt som leder - forstå sine egne sterke og svake sider, og ikke minst utfordringer disse kan gi deg. Mellomlederskolen gikk like mye på å lære å kjenne seg selv som å lære å kjenne andre. Dette var veldig interessant"!

  Faglig ledelse 

   

  Rune Frøyslie, programleder og coach - Trollfjord Consulting & de 4 search & Consult AS

  Lederbakgrunn gjennom 16 år - bla annet som Adm.direktør Telenor Financial AS, Adm.direktør Storbyguiden AS, Regiondirektør Storebrand, Direktør If skadeforsikring, Adm.direktør Eldomiz AS. Utdannet bachelor økonom/revisjon fra 1986, med påbygging i investering og finans. SIden 1995 studert coaching og ledelse, internasjonalt akkreditert coach hos IFC. Rune arbeider med leder- og organisasjonsutvikling med fokus på tema som - coaching i lederrollen, verdibasert organisasjonskultur, prestasjonsledelse, målstyring og strategisk ledelse.

  Rune var programleder for Topplederskolens første klasse og er også faglig leder for NESOs Mellomlederskole.

   

  Vi insisterer på at dette lederprogrammet vil være utviklende for deg - vi har sterke ambassadører fra tidligere "kull" og tror behovene er genuint like for byggebransjen. Vi er nå klare med nytt kull og kan presentere følgende plan for klassen;

  Deltakeravgift:

  Ordinær skoleavgift: NOK 55.000


  Rabattstige for medlemmer i NESO:

  Første deltaker:    10 % rabatt
  Andre deltaker:    15 % rabatt
  Øvrige deltakere: 20 % rabatt

  NB - i 2018 har styret i NESO i tillegg besluttet å delfinansiere bedriftene (for medlemsbedrifter i NESO) med kr.10.000 pr.deltaker.

   

   

   

  Samling 1

  Dag 1:
  - Bli kjent med deltakerne og programinnholdet
  - Gjennomgang av JTI og "mitt personlige prosjekt"
  - Dele ledererfaringer, utfordringer, dilemmaer og løsninger
  - Lederrollen; Fra fagleder til menneskeleder og tilbake

  Dag 2:
  - Effektiv ledelse! Hva og hvordan
  - Hovedtema; Medarbeiderne skaper mine resultater, hvordan utvikles de?
  - Verktøy; Medarbeiderevaluering, utviklingssamtaler (ROS), tilbakemeldinger
  - Trening, gjennomføring av evalueringer og samtaler (gruppearbeid)
  - Plenumsgjennomgang av tema
  - Den vanskelige samtalen; hvordan håndterer vi den som ledere?

  Dag 3:
  - Detaljert gjennomgang av arbeid med evalueringer og utviklingssamtaler
  - Trening i grupper
  StedFraTil

  Samling 2

  Dag 1:
  - Gjennomgang av arbeid siden forrige samling, drøfting av erfaringer
  - Konkrete caser ift. utvikling - avvikling og vanskelige situasjoner
  - Gruppearbeid og plenumsdiskusjoner

  Dag 2:
  - Målstyring og ledelse; Mål og strategi, økonomi og styring
  - Praktisk arbeid med lønnsom utvikling av bedriften
  - Hvordan skape og utvikle bedriftskultur "slik vil vi ha det hos oss"
  - Ledelse i frontlinja; utfordringer knyttet til lederrollen i prosjekter og på byggeplass
  - Ledelse av arbeidsledere, kommunikasjon og motivasjon, casebasert gruppearbeid

  Dag 3:
  - Konkretisere og trene på gjennomføring av arbeid frem til neste samling
  - Tilbakemeldingssamtaler, korreksjoner, motivasjonssamtaler
  StedFraTil

  Samling 3

  Dag 1:
  - Gjennomgang av arbeid siden forrige samling og drøfting av erfaringer
  - Konkrete caser drøftes i forhold til utvikling - avvikling
  - Vanskelige situasjoner drøftes konkret og direkte mellom deltakerne
  - Gruppearbeid og plenumsdiskusjoner

  Dag 2:
  - Selvledelse, prioritering og stressmestring
  - Konkret gjennomgang av "selv-observasjon"
  - Planlegging, struktur og disiplin som lederens egenskaper og kompetanse
  - Selvevaluering og parvis arbeid med selvutvikling i programmet
  - Konkretisere områder for videre utvikling, beskrive tiltak og ønsket mål
  - Dele i plenum, drøfte og lære

  Dag 3:
  - Plan for kommende år gjennomgås detaljert ift selvutvikling i lederrollen
  - Plan for "Effektiv ledelse" gjennomgås
  - Parvis gruppearbeid og oppsummering i plenum
  - Festmiddag, diplom og avslutning av programmet
  StedFraTil