Info Koronavirus

Kurs i arbeidsrett for bygg- og anleggsbransjen, Mo i Rana

Hvordan imøtekomme og tilpasse seg bedriftens behov for arbeidskraft i en bransje med store svingninger?

På kurset gis en oversikt over regelverket arbeidsgiver må forholde seg til når arbeidsgiver skal imøtekomme og tilpasse seg entreprenørbedriftens varierende behov for arbeidskraft. I løpet av kursdagen drar vi dere gjennom hvilke muligheter arbeidsgiver har for midlertidige ansettelser, innleie av arbeidskraft og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Vi ser også på reglene arbeidsgiver må forholde seg til dersom det i nedgangstider er behov for permittering eller nedbemanning. Kurset tar i tillegg for seg hva som skal til for å si opp en ansatt som ikke fungerer i jobben.

På kurset kommer vi innom de endringene som nylig er gjort i reglene om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak og i reglene om arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering.

 

Sentrale tema på kurset vil være:

ANSETTELSE OG INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT:

 • Fast ansettelse: Hvilke krav stilles til kontinuitet, omfang, stillingsprosent, forutsigbarhet og arbeidets karakter?
 • Nylige endringer i definisjonen av begrepet fast ansettelse
 • Eksempler på arbeidskontrakter
 • Muligheten for å ansette en arbeidstaker midlertidig
 • Hvilken adgang har bedrifter til innleie av arbeidskraft?
 • Nylige endringer i adgang til innleie fra bemanningsforetak
 • Hvilket ansvar har entreprenørbedriften ovenfor de innleide arbeidstakerne?
 • Alminnelig arbeidstid, overtid, arbeidsfri, pauser, søndagsarbeid m.m.
 • Muligheten for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
 • Hvordan bør arbeidsgiver gå frem hvis arbeidstiden må endres?

 

BEHOV FOR NEDBEMANNING

 • Permittering
 • Nylige endringer i reglene om arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering
 • Når kan bedriften ha grunnlag for oppsigelse som følge av nedbemanning/rasjonalisering?
 • Hvordan skal bedriften gå frem i en slik prosess?
 • Formregler ved en oppsigelse

 

ARBEIDSTAKER SOM IKKE FUNGERER I JOBBEN

 • Hva skal til for å si opp en arbeidstaker som ikke fungerer i jobben?
 • F.eks. på grunn av for dårlig arbeidsprestasjon, ikke akseptabel atferd overfor kunder eller kjøring i ruspåvirket tilstand.
 • Hva skal til for å avskjedige en arbeidstaker?

 

Hvem er kurset for: 
Kurset passer for daglige ledere, styremedlemmer, HR-ansvarlig, tillitsvalgte, verneombud og andre i entreprenørbedrifter som har ansvar for oppfølging/ledelse, herunder eksempelvis BAS og formenn.

 

Foredragsholder:
Advokat Liv Johanne Ro begynte i NESO i 2017 og arbeider her blant annet med arbeidsrett. Hun har tidligere jobbet i tre år som dommerfullmektig i Lofoten tingrett, over to år som saksbehandler i Justis- og Beredskapsdepartements Lovavdeling og ett år som advokatfullmektig i Kluge AS.

 

Deltakerpris: 
NESO-medlem 3.500 kroner
Ikke-medlem: 4.500 kroner

Prisen inkluderer lunsj, forelesninger og kursmateriell. Kurset gjennomføres på Scandic Meyergården fra klokken 09:00 til 16:00.

Vel møtt!

 

 

Sted Fra Til
Scandic Meyergården 04.sep 2019 04.sep 2019