NESOs BAS skole 2019-2020

 

NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 12.000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

Vi planlegger oppstart av ny klasse høsten 2019

 

Samlingsbasert opplegg for baser

NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for basfunksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Skolen er organisert med tre samlinger som hver går over over tre dager. Hver elev / bedrift får egen utviklingsplan og personlig fadder. Fadder vil følge opp eleven mellom samlingene med fokus på å nå de avtalte målene i utviklingsplanen.

Elevene som gjennomfører skolen er kvalifisert for opptak ved Formannsskolen.


 

Målgruppe

BAS-skolen er rettet mot:

 • Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og produksjon i ett eller flere fag på større prosjekt
 • Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å ivareta fagbasens rolle
 • Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot dagens krav
 • Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt
 • Formannsskolen er fortsatt skolen for opplæring av prosjektbaser

 

 

 


Hovedmål

 • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon
 • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
 • Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå
 • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
 • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en NESO-bedrift

 

 

Skoleavgift

Ordinær skoleavgift: NOK 38.000

Rabattstige for medlemmer i NESO:

 • Første deltaker:   10 % rabatt
 • Andre deltaker:   15 % rabatt
 • Øvrige deltakere: 20 % rabatt 

Samling 1

Ledelse på byggeplass med fokus roller og oppgave- og ansvarsfordeling

 • Kommunikasjon og ledelse
 • Rammevilkår
 • Planlegging på byggeplass
 • Testoppgave
StedFraTil
Tromsø10.des 201912.des 2019

Samling 2

 • Planlegging på byggeplass forts.
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Ukeplanlegging – prinsipper, metoder og verktøy
 • Testoppgave

StedFraTil
Tromsø28.jan 202030.jan 2020

Samling 3

 • Oppfølging av produksjonen
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)
 • Ytre miljø og avfallsbehandling
 • Rapportering og registrering av produksjon
 • Eksamen

StedFraTil
Tromsø17.mar 202019.mar 2020