Info Koronavirus

NESOs årsmøte Tromsø 2019 (NNBA)Årsmøtet 2019 arrangeres under messen NNBA, programmet er klart og ligger under. 
Vi håper dere tar dere tid til å komme til Tromsø og få med dere Nord-Norges tøffeste bygg- og anleggsmesse - der du som NESO medlem har førsteprioritet. Frist for påmelding er 16. mai, all påmelding i god tid før dette settes veldig pris på.

Årsmøteprogram:
Fredag 14. juni:
12:00      NNBA 2019 messen åpner!
12:15      Nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfag - praktisk oppgave pågår.
                - NESO medlemmer møter med konkurranseområde 1
13:00      Enkel lunsj serveres i "Ølteltet"
20:00      Brakkefest (Storgata camping)
                  - middagsbuffe m/drikke
                  - liveband
                   NESO medlemmer har egne reserverte bord
----------------------------------------------------------------------------
Lørdag 15. juni:
08:30      Offisiell åpning av Årsmøtet (Radisson Blu)
08:45       Juridisk tema:
                   "Plunder og heft" - hva er dette? - og hvordan få betalt?
09:45        Mingling
10:00        Årsmøtet

  • 1. Valg av møteleder
  • 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  • 3. Valg av sekretær
  • 4. Valg av to personer til signering av protokoll
  • 5. Opptelling av antall stemmeberettigede
  • 6. Styrets beretning for virksomheten
  • 7. Revidert regnskap og revisorberetning
  • 8. Forslag til vedtektsendringer
  • 9. Eventuelt innmeldte saker
  • 10. Valg


11:30       Lunsj
12:30       Nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfag - teoretisk oppgave - finale!
13:45       Buss til NNBA
                  - leverandørbesøk
15:30       Møtepunkt på messen for en matbit og drikke
                 (hvor kommer vi tilbake til)
19:45       Festmiddag
                 - festsalen på Radisson Blu er pyntet til fest
                    m/toastmaster Thomas Leikvoll
                 - servering av 3 retters middag m/drikke
                 - kåring av Beste Bygg
                 - vinnerne i Nordnorsk mesterskap i byggfag får heder og ære og premie.
                 - underholdning og live band utover kvelden
------------------------------------------------------------------------------
Søndag 16. juni:
12:00         Messen åpner for dagen
                    - aktiviteter generelt på messeområdet
16:00         Messen stenger for denne gang!

Se programmet i PDF her!

Sted Fra Til
Tromsø 14.jun 2019 16.jun 2019