Info Koronavirus

Grunnkurs prosjekteringsledelse

 

Sted: Overhalla - Trøndelag

Tid: 1-2.september 2020

 

Hvorfor er prosjekteringsledelse viktig?

  • Samfunn og næring digitaliseres i økende grad, dette utfordrer den enkelte bedrift på kompetanse
  • Økende digitalisering stiller krav til økende formalisering av prosjekteringsprosessen
  • Offentlig regelverk og byggherres krav stiller strenge krav til dokumentasjon
  • Samordning av de prosjekterende er viktig for å få et vellykket prosjekt og produkt

 

Hvorfor kurs?

Vi har erfart at entreprenørene er best tjent med å ha prosjekteringsleder i eget hus. NESO opplever også en økende etterspørsel fra sine medlemsbedrifter etter kurs i prosjekteringsledelse og vi har derfor utviklet dette tilbudet med fokus på entreprenørens behov.
 

Hvorfor ha prosjekteringsleder (PRL) i eget hus?

I markedet opplever vi to forhold som bidrar til å forsterke behovet for «PRL i eget hus»; økende bruk av totalentreprise og økende fokus hos byggherrer på tidlig entreprenør involvering og samspill i prosjekter. Vi mener at totalentreprenørene er best tjent med å ha en PRL som kjenner bedriften godt og har samme mål som totalentreprenøren. Prosjekteringsleder spiller en viktig rolle for å realisere anbudsstrategien for prosjektet gjennom organisering og styring av prosjekteringsarbeidet.

 

Læringsmål for kurset;

Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om gjennomføring og ledelse av prosjekteringsprosessen og fokuset ligger på totalentreprise. Kurset skal legge til rette for erfaringsdeling mellom deltakerne. 

Deltakerne skal også forstå viktigheten av prosjekteringsledelse for å bidra til å sikre et høytytende byggverk for kunden - til rett tid, rett kost og med avtalt kvalitet.

 

Kunnskap:
Deltakerne skal få kunnskap om prosjekteringsprosessen og dens plass i byggeprosessen, enkle ledelseskonsepter, om prosessorientering og forbedringsarbeid (Lean), om digital teknologi som BIM, kvalitetssikring og noen juridiske betraktninger om prosjekteringsledelse


Deltakeravgift: NOK 8.000 (inkluderer  undervisning, fyldig kursmateriell og lunsj / bevertning under kurset)

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:   10 % rabatt
Andre deltaker:   15 % rabatt
Øvrige deltakere: 20 % rabatt

 

Sted Fra Til
Overhalla - Trøndelag