Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

NESOs Lærlingeskole

 

Banner Lærlingeskolen

Lærlingeskolen innen byggfag


Kort omtale

Lærlingeskolen innen byggfag er et opplæringssamarbeid mellom NESO og Nordland fylkeskommune som startet høsten 2009. Lærlingeskolen er spesielt rettet mot elever som ønsker mer praksis under utdannelsen og skolen utdanner handverkere innenfor fagene tømrer, betong, murer og taktekking. Skolen er samlingsbasert med 3 årlige teorisamlinger på totalt 7 uker i året.

Skolen avsluttes med fagbrev etter 4 års opplæring og er tilgjengelig for alle som ønsker å utdanne seg til arbeid i byggebransjen. Mange lærlinger kommer rett fra grunnskolen mens andre enten er under omskolering eller ønsker å formalisere sin erfaring fra bransjen gjennom skolens teorisamlinger i kombinasjon med lærlingekontrakt. Det er også mulig å hospitere i enkeltfag ved lærlingeskolen. Se hvilke bedrifter som deltar her.

 

       

 
Samlingsdatoer

For tiden gjennomfører fire klasser med elever fra hele Nord-Norge sin teoriopplæring i Svolvær.
Samlingene for skoleåret 2016/17 gjennomføres slik:

Samling 1

Teorisamling nr.1
StedFraTil
Svolvær (kl.6/8) 10.okt 2016 21.okt 2016
Svolvær (kl.5/7) 19.sept 2016 30.sept 2016

Samling 2

Teorisamling nr.2
StedFraTil
Svolvær (kl.6/8) 30.jan 2017 17.febr 2017
Svolvær (kl.5/7) 09.jan 2017 27.jan 2017

Samling 3

Teorisamling nr.3
StedFraTil
Svolvær (kl.6/8) 24.apr 2017 05.mai 2017
Svolvær (kl.5/7) 27.mars 2017 7.april 2017

 

Lærlingskolen rekrutterer - vi søker lærlinger fra hele Nord Norge

På vegne av våre medlemsbedrifter i Nord-Norge søker NESO lærlinger innenfor fagene tømring, betong og muring.
Som lærling i en av våre medlemsbedrifter (eller andre bedrifter) vil du få gratis utdannelse med lønn, mye praksis under læretiden og samlingsbasert teoriopplæring ved Lærlingeskolen for byggfag.


 

Mer informasjon - last ned vår brosjyre her

Facebook - besøk Lærlingeskolen her

Hva gjør en tømrer? - se video her
Hva gjør en betongarbeider? - se video her
Hva gjør en murer? - se video her

Ønsker du å søke opptak ved Lærlingeskolen - fyll ut søknadsskjema her

Vil du prate med oss - vi er tilgjengelig:

  1. Bente Hardy
  2. Remi H. Hanssen