NESOs BAS-skole

 

NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 12.000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

Vi planlegger oppstart av ny klasse våren 2019
Samlingsdatoer, informasjon og påmeldingslenke finner du her

 


Samlingsbasert opplegg for baser

NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for basfunksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Skolen er organisert med tre samlinger som hver går over over tre dager. Hver elev / bedrift får egen utviklingsplan og personlig fadder. Fadder vil følge opp eleven mellom samlingene med fokus på å nå de avtalte målene i utviklingsplanen.

Elevene som gjennomfører skolen er kvalifisert for opptak ved Formannsskolen.
Her finner du bilder og navn på deltakerne fra tidligere klasser.


Målgruppe

BAS-skolen er rettet mot:

 • Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og produksjon i ett eller flere fag på større prosjekt
 • Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å ivareta fagbasens rolle
 • Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot dagens krav
 • Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt
 • Formannsskolen er fortsatt skolen for opplæring av prosjektbaser

 Hovedmål

 • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon
 • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
 • Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå
 • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
 • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en NESO-bedrift

 


Samlingenes faglige innhold

Tidspunkter

Oppstart dag 1 kl: 1000, slutt dag 3 kl:1600

SAMLING 1:

Ledelse på byggeplass med fokus roller og oppgave- og ansvarsfordeling

 • Kommunikasjon og ledelse
 • Rammevilkår
 • Planlegging på byggeplass
 • Testoppgave

 

SAMLING 2:

 • Planlegging på byggeplass forts.
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Ukeplanlegging – prinsipper, metoder og verktøy
 • Testoppgave

 

SAMLING 3:

 • Oppfølging av produksjonen
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)
 • Ytre miljø og avfallsbehandling
 • Rapportering og registrering av produksjon
 • Eksamen

 

- Påmelding skjer via kurskalenderen (se meny til venstre)


- Klikk her for å laste ned overordnet skisse for BAS-opplæringen.

- Skolen er utviklet i samarbeid med 11 dyktige entreprenørbedrifter i landsdelen.
- Klikk her for en oversikt over disse.

- Mer informasjon  - last ned vår brosjyre her.

For ytterligere informasjon og for å melde din interesse - ta kontakt med Kompetanseleder Jack Johnsen: tlf 917 51800 / jack@neso.no