Ekstranett Formannsskolen

 

EKSTRANETT FOR DELTAKERE VED NESOS FORMANNSSKOLE

 

 

.......................................................................................................................................

Velkommen som deltaker ved NESOs Formannsskole - den 23 klassen i rekken. Vi har jobbet med opplæring av formenn siden 1995 og har i denne perioden utdannet over 600 ledere på byggeplass. Vi kjenner derfor godt til deres viktige utfordringer i den nøkkelposisjonen dere besitter.Vi er derfor stolt og ydmyk når vi nå tar fatt på ny klasse i Tromsø - høsten 2018.


På dette EKSTRANETTET vil du som deltaker kunne logge deg opp og til enhver tid finne alt av fagmateriell som vil gjennomgås på samlingene. Vi oppdaterer nettet med innhold ca ei uke før hver samling - du vil få epost hver gang vi oppdaterer materiellet. 

Om materiellet
Materiellet er katalogisert med en 3-sifret arkivnøkkel. Første siffer referer til samlings nr, andre siffer viser til hvilken dag det er benyttet iht.program, mens det tredje sifret er dokument nr. (EKS. 121 utviklingsplan er et dokument som deles ut til samling nr.1, dag nr.2 og er dokument nr.1 som gjennomgås denne dagen).

............................................................................................................................................................................................................