Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 
APRIL 2017
 
MAI 2017
 
JUNI 2017
 
AUGUST 2017
 
SEPTEMBER 2017
 
OKTOBER 2017
 
NOVEMBER 2017