Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA
 

Historisk høy byggeaktivitet i 2016

Økning på 128 % i forhold til året før. Høyeste aktivitet på 34 år. Boligbyggingen økte med 16 % i Nord-Norge – høyeste nivå siden 1994.
Publisert 22.02.2017 15:10:00
 

Offentlige byggherrer tillater ikke mange ledd med underleverandører (nye regler fra 01.01.17)

Offentlige oppdragivere/byggherrer er bundet av anskaffelsesregelverket (lov og forskrift om offentlig anskaffelser). Nye anskaffelsesregler trådte i kraft 1. januar 2017 og regelverket setter begrensninger for hvor mange underleverandører den engasjerte entreprenør har lov til å ha under seg. Hovedregelen er at leverandører kan ha maksimalt to ledd under seg. Bakgrunnen for regelverket er å forsøke å hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping innenfor blant annet bygg og anleggsbransjen. Flere større offentlige byggherrer (blant annet Statsbygg) har allerede innført slike begrensninger.
Publisert 20.02.2017 15:30:00
 

NESO utvider staben

Nyansatt kompetanserådgiver i NESO Øyvind Rodahl (44) fra Kabelvåg  er ansatt som Kompetanserådgiver i Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon SA (NESO). 
Publisert 15.02.2017 11:50:00
 

Utdanningsdirektoratet godkjenner ny byggfagskole i Nord-Norge

Utdanningsdirektoratet har godkjent at NESO etablerer sin egen videregående skole innen byggfag. Dermed kan Lærlingskolen bli drevet som selvstendig friskole i framtiden. I så fall blir NESO-skolen landets første yrkesskole med den alternative vekslingsmodellen.
Publisert 26.01.2017 09:54:00
 

Nytt produkt - Skattetrekksgaranti

I henhold til skattebetalingsloven må alle selskaper som betaler ut lønninger eller pensjoner sørge for at innbetalingen av skatten (forskuddstrekk) er garantert.
Publisert 24.01.2017 14:19:00