NESO blir representert i klagenemnda for sentral godkjenning!

27.09.2017 12:49:00
Advokatfullmektig Trygve Eriksen er nylig utnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet som medlem i klagenemnda for sentral godkjenning. Han skal representere utførende entreprenører innenfor bygg- og anleggssektoren i perioden 2017-2020. Advokat Liv Johanne Ro i NESO er vararepresentant.
 

Klagenemnda behandler saker og klager knyttet til innvilgelse, fornyelse, avslag på søknad om eller tilbaketrekking av sentral godkjenning.  NESO har også tidligere vært representert i nemnda gjennom advokat Nils Ingulf Langlete, advokat Karina Krane og adm. dir Ruben Jensen.


NESO er stolt over å ha en  representant i klagenemnda og ønsker Eriksen lykke til med vervet. 


Oversikt over alle medlemmene i nemnda kan du lese om her.