Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 2/3 - Klassifikasjoner og mengdeuttak

Arrangement er ikke lenger gyldig! Påmelding ikke mulig.

Påmeldingsfristen gikk ut den 27. september 2022. Det er ikke lenger mulig å melde seg på.