Årsmøte 2021

NESOs årsmøte 2021 gjennomføres digitalt!


Link blir sendt ut dagen før møtet. 

Saksliste:

  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av sekretær
  4. Valg av to personer til signering av protokoll
  5. Opptelling av antall stemmeberettigede
  6. Styrets beretning for virksomheten
  7. Revidert regnskap og revisorberetning
  8. Vedtektsendringer. Ingen forslag til behandling.
  9. Valg :

Årsmøtepapirer Kommer!

Sted Fra Til
Digitalt 10:30 27.mai 2021 27.mai 2021