Digitalt kurs i fremdriftsplanlegging med MS Project (Nybegynner)

 

 

 

2 dagers kurs i MS Project

Sted: DIGITALT 
Dato: 1. og 3. desember 2021


HVORDAN BRUKER VI MS PROJECT FOR Å LAGE GODE FREMDRIFTSPLANER

 
KURSINNHOLD 

 • Gjennomgang av MS Project funksjoner gjennom praktisk anvendelse 
 • Prinsippene for S-kurver og tolkning av disse
 • Hvordan bygge opp S-kurver fra MS Project data eksportert til Excel
 • Periodisering av MS Project data i Excel
 • Kriterier som må legges til grunn for en «god plan»
 • Når kriteriene for en «god plan» følges kan de analytiske verktøyene i MS Project brukes   
 • Under kurset har vi en gjennomgang av disse kriteriene
 • Oppfølging av en MS Project plan. Hva må gjøres i planen ved periodeslutt?
 • Presisering av «drøye» kontra «slakk»
 • Noen alternative grep knyttet til editering av planen.

 

Forhåndskunnskaper

 • Vi forventer at deltakerne har noe kjennskap til MS Project.
 • Ved kurspåmelding gjennomfører vi kartlegging av forhåndskunnskaper hos alle deltakerne.
 • Det legges opp til at deltakerne stiller med egen pc hvor MS Project 2016 og Exel er forhåndsinstallert.

 

 

MAX 10 deltakere per kurs. 

 

 

TA KONTAKT MED HENNING FOR MERE INFORMASJON/ FLERE KURS: 971 55 285/ henning@neso.no

 

Deltakeravgift

Deltakeravgift kr.6500

Rabattstige for medlemmer i NESO:Første deltaker:    10 % rabatt
Andre deltaker:     15 % rabatt
Øvrige deltakere:  20 % rabatt 

Sted Fra Til
DIGITALT 01.des 2021 03.des 2021