NESOs Webinardag 8. april

Trykk på påmeldingsknappen for å velge deg hvilket webinar du er med på denne dagen!
Alle går kl: 0900

Canes: 
"Trinnlydsløsninger med og uten gulvvarme"

 

 

 

Svea Finans:
"Likviditet - Firmaets hovedpulsåre"

 Strategier for å lykkes med finansiell og operasjonell posisjonering i Bygg- og Anlegg. Hvilke strategier er bærekraftige og hvilke er dømt til å mislykkes?

Et bredt utvalg av offentlige anbudsåpninger over lang tid gir et bilde av store prisforskjeller mellom entreprenørene. Skyldes prisforskjellene kun forskjeller i effektivitet? Hvilke konklusjoner kan vi trekke, og hva kan vi lære?

Hvordan skal firmaet posisjonere seg for best mulige rammevilkår fra banken? Svea tar deg med inn i kredittkomiteens vurderinger og arbeidsmetodikk. Hvilke røde flagg kan skape problemer for finansiering?

Spesialrådgiver John Peter Alstad fra Svea Finans deler av sin 15 årige erfaring.

Byggmakker: 
"Tekniske tjenester"

Ahlsell:
"Fallsikring"

 

Flisekompaniet:
"Slik bygger du våtrom i henhold til
teknisk forskrift"

 

Sted Fra Til
Digitalt 08.apr 2021 08.apr 2021