Webinar: Totalentreprise - NS 8407/8417

Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. 

Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene.  Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.

Sentrale tema på kurset vil være:

•           Hva inngår i totalentreprisekontrakten?

          - Tolkning av kontrakten
          - Hva er entreprenørens risiko og hva er byggherrens risiko?
          - Særlig om prosjekteringsrisikoen  

•           Endringer og tilleggskrav fra entreprenøren 

          - Endringer og øvrige forhold som gir grunnlag for tilleggskrav 
          - Varslingsregler 
          - Særlig om «plunder og heft» krav fra entreprenøren 

•           Forsinkelser

          - Hva gir grunnlag for fristforlengelse? Varsling og beregning av krav om   fristforlengelse 
          - Entreprenøren er forsinket. Hvilke sanksjoner kan byggherren iverksette? Byggherrens varsling.  

•           Overtakelse 

          - Forberedelser til overtakelse. Innkallelse mv.
          - Overtakelsesforretningen
          - Når kan overtakelse nektes?
 
•           Sluttoppgjør 

          - Når og hvordan skal dette gjøres? Entreprenørens og byggherrens frister. 
          - Søksmålsfrister 

•           Mangler/Reklamasjoner 

          - Hva er en mangel? 
          - Hvilke frister gjelder for reklamasjoner? 
          - Sanksjoner fra byggherren 

Kursholder: 

Fredrik Karlsen er advokat i NESO, og er spesialisert innen bygg- og entrepriserett. Han har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. Karlsen har arbeidet med bygge- og anleggsrelatert jus siden 2009 og har holdt en rekke kurs og foredrag for byggebransjen.

Kurset avholdes 1. og 2. desember 2021 fra kl. 09.00- kl. 12.00 begge dagene, og gjennomføres  som et webinar der du kan delta fra egen pc . Lenke til oppkobling vil bli oversendt i forkant av kurset. 

Praktisk informasjon

  • Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm
  • Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
  • Oppkoblingsinformasjon vil bli oversendt i forkant av kurset. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt
  • Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv

 
Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre

Pris: 1950,-
Kurset avholdes i samarbeid med Klimavennlig Kompetanse.

Sted Fra Til
Digitalt 01.des 2021 02.des 2021