Webinar: nye byggesaksregler og sentrale regler i plan og bygningsloven

Byggesaksreglene i plan og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften (SAK 10) er i stadig endring og nye endringer er vedtatt i mai 2021


På kurset gis en innføring i de nye reglene, samt øvrige viktige byggesaksregler. 

Sentrale tema på kurset vil være:

I: Før byggestart – regelverket, søknadssystem, ansvarsreglene – krav til byggetomta


•           Regelverkets oppbygging og system

•           Hva er søknadspliktig?

-        Søknadspliktige tiltak med pålagt ansvarsrett

-        Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett

-         Saksbehandlingsregler for søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, herunder frister, nabovarsling mv.  

-        Klagereglene

•           Hvilke tiltak er unntatt søknadsplikt? Noen må likevel meldes til kommunen i etterkant (registrering i matrikkel)

•           Ansvarsrettsystemet og endringene i sentral godkjenningsordning.

-        Hvilke oppgaver og ansvar har ansvarlig søker, ansvarlig utførende og prosjekterende og ansvarlig kontrollerende?

-        Sentral godkjenning. Hvilken betydning har denne? Nye regler.

  • Krav til byggetomta

 

II: Under byggetiden – kravene til aktørene, avfall, uavhengig kontroll, kommunens tilsyn

 
•           Krav til bedriftens egenkontroll/kvalitetssikring av eget arbeid/prosjektering

•           Avfallshåndtering

•           Uavhengig kontroll /tredjepartskontroll - – når og hvordan skal dette skje?
•           Kommunens tilsyn

III:        Ferdigstillelse /etter ferdigstillelse – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

•           Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse – hvilken dokumentasjon må være på plass?

IV         Ulovlighetsoppfølging

  • I hvilken grad plikter kommunen å følge opp ulovligheter?
  • Hvordan skal dette skje?
  • Straff og sanksjoner ved brudd på reglene – overtredelsesgebyr


Hvem er kurset for: 
Kurset passer for entreprenører, rådgivere, kommuner og andre som har roller i en byggesak. 

Foredragsholder: 
Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 - avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har også vært med i en arbeidsgruppe ledet av direktoratet som er med på å utarbeide veiledning til byggesaksreglene, samt er også med i referansegruppen for Byggkvalitetsutvalget oppnevnt av departementet.

Pris: 1950,-
Kurset avholdes i samarbeid med Klimavennlig Kompetanse.

Sted Fra Til
Digitalt 09.des 2021 09.des 2021