NESO-dag Mo i Rana /Juridisk kurs - info og påmelding

Varsling av tilleggskrav og back-to-back klausuler i entrepriseforhold – hvordan skal entreprenøren gå frem for å få gjennomslag?

Entreprisestandardene (NS 8405, 8406, 8407 etc.) inneholder viktige varslings (og svar) regler som både entreprenør og byggherre må være oppmerksomme på, slik at rettigheter ikke tapes. Det er også viktig å ha et bevisst forhold til underleverandører og hvordan man skal håndtere krav som videreføres.

På foredraget får du svar på:

 • Hva utgjør et tilleggskrav?
  • Endringer
  • Forsinkelser
  • Andre forhold (eks. plunder og heft, rigg og drift)
 • Hvilke varslingsregler gjelder?
  • Når inntrer varslingsplikten for endringer og tillegg på andre grunnlag? Hvor langt er «uten ugrunnet opphold» og «innen rimelig tid»?
  • Hvordan skal entreprenøren varsle? Er det formkrav til varslet?
  • Når og hvordan skal krav spesifiseres?
  • Hva er virkningen av at det er varslet eller spesifisert for sent? Må byggherre gi beskjed om at det er varslet for sent?
  • Når må byggherren svare på varslet? Må svar begrunnes? Hva er virkningen av for sent svar? Må entreprenøren gi beskjed at det er svart for sent?
 • Hvordan håndtere uenighet om tilleggskrav?
 • Forholdet til underleverandører og «back to back avtaler»
  • Hvordan håndtere krav som skal videreføres fra underleverandør?


Hvem passer kurset for?
Kurset er tilpasset entreprenører, men vil også passe for byggherrer, byggeledere og andre som styrer byggeprosjekter.

Tid: 0900 -1130 - etter kurs er det gratis lunsj!
Foredragsholder: Anette Glad

Sted Fra Til
08.nov 2022 08.nov 2022