NESOs BAS-skole kl. 14 Tromsø 2023

NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 10 000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto,  Skanska, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

SAMLINGSBASERT OPPLÆRING FOR BASER
NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for basfunksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Skolen er organisert med tre samlinger som hver går over over tre dager. Hver elev / bedrift får egen utviklingsplan og personlig fadder. Fadder vil følge opp eleven mellom samlingene med fokus på å nå de avtalte målene i utviklingsplanen.
Elevene som gjennomfører skolen er kvalifisert for inntak ved Formannsskolen

 

Målgruppe

BASSKOLEN ER RETTET MOT

 • Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og
 • Produksjon på i ett eller flere fag på større prosjekt
 • Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å ivareta fagbasens rolle
 • Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot dagens krav
 • Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt
 • Formannsskolen er fortsatt skolen for opplæring av prosjektbaser
   

Hovedmål

 • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon
 • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
 • Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå
 • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
 • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en entreprenørbedrift.


Skoleavgift


Ordinær skoleavgift: NOK 41.500

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:    10 % rabatt
Andre deltaker:     15 % rabatt
Øvrige deltakere:  20 % rabatt 

 

 

Ta gjerne kontakt med Henning for mere informasjon: 971 55 285/ henning@neso.no

Samling 1

 • Ledelse på byggeplass med fokus roller og oppgave- og ansvarsfordeling 
 • Kommunikasjon og ledelse 
 • Rammevilkår 
 • Planlegging på byggeplass 
 • Testoppgave

StedFraTil
Radisson BLU Tromsø31.mai 202302.jun 2023

Samling 2

 • Planlegging på byggeplass forts.
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Ukeplanlegging – prinsipper, metoder og verktøy
 • Testoppgave

StedFraTil
Radisson BLU Tromsø15.aug 202317.aug 2023

Samling 3

 • Oppfølging av produksjonen 
 • Praktisk arbeidsledelse 
 • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) 
 • Ytre miljø og avfallsbehandling 
 • Rapportering og registrering av produksjon 
 • Eksamen


StedFraTil
Radisson BLU Tromsø12.sep 202314.sep 2023