NESOs Lærlingeskole - et tilbakeblikk

 

Ruben Jensen og daværende fylkesrådsleder Odd Eriksen åpner Lærlingeskolen sammen med ledelsen ved Aust Lofoten videregående skole - høsten 2009. (Rektor og assisterende rektor i bildet til høyre)

Bakgrunn for etablering av  NESOs Lærlingeskole

Rekruttering til byggebransjen har alltid hatt høy prioritet for NESO og byggebransjen har på lik linje med de fleste bransjer, hatt utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig medarbeidere. NESO har derfor jobbet med denne problemstillingen helt siden etableringen i 1986 og var faktisk - sikkert ukjent for de fleste - Nord Norges andre formelle opplæringskontor for byggfag i sin tid.

NESO har alltid engasjert seg i medlemsbedriftenes kompetansebehov og var "på nippet" til å etablere egen friskole i 2005. Et rød - grønt regjeringsskifte satte imidlertid en effektiv stopper for disse planene - men de ble aldri lagt bort. Behovet var rett og slett for stort og skoletilbudet i landsdelen var ikke tilstrekkelig for byggebransjens behov. I 2008 fikk vi etter en lang prosess etablert et eget samarbeid med Nordland Fylkeskommune som gjorde det mulig for NESO å engasjere seg i videregående opplæring. Søkermassen til våre bransjefag var på denne tiden på et krisenivå. I finnmark gikk søkertallene ned med -43% og frafallet fra yrkesfag var i samme fylket på hele 71%.


Planlegging og oppstart av første klassen

Gjennom hele 2009 ble det iverksatt et omfattende arbeid for å sikre oppstart av den første klassen. Utfordringen bestod i å stable på beina et faglig godt tilbud, et administrativt apparat for å håndtere den omfattende kontakten med søkere og bedrifter og ikke minst - å formidle presis informasjon om tilbudet til bransjen. I løpet av vinteren og våren 2009 besøkte NESO utdanningsmesser, opplæringskontor, bedrifter og gjennomførte samtidig skolebesøk over hele landsdelen.

Resultatet av dette arbeidet førte til en positiv beslutning om å gå i gang med den første klassen ved Lærlingeskolen som på dette tidspunktet bestod av 22 lærlinger fra 19 ulike bedrifter i Nord Norge. (bildet over)

- Se NRK sin dekning av skoleåpningen i Svolvær her
(bilde / lyd kan gi problemer over citrixløsninger, åpnes i såfall lokalt på pc)


Egen styringsgruppe


For å sikre at skolen ble skikkelig "forankret" i bransjen, etablerte NESO høsten 2009 ei egen styringsgruppe som var med å beslutte NESOs rolle, prosess og tilleggsinnhold ut over ordinær fagplan ved Lærlingeskolen. Styringsgruppen fikk blant annet besluttet at elevene skulle få tilleggskurs under utdanningen sin som de hadde behov for ute på byggeplass.

Styringsgruppen bestod av:

 • Bjørn Stokvik - fungerende styreleder i NESO
 • Jack Johnsen - kompetanseleder hos NESO og prosjektleder for Lærlingeskolen
 • Alf Åge Bjørklund, engasjert prosjektleder i Harald Nilsen Entreprenørforretning AS
 • Rolf Johnny Nilsen, daglig leder i Hammerfest Entreprenør AS
 • Gunnar Einejord, engasjert prosjektleder i Sortland Entreprenør AS
 • Harald Antonsen, engasjert prosjektleder hos Bjørn Bygg AS

 


Satsing med resultater

Med nyetablert skoletilbud besluttet NESO en langsiktig satsing på rekrutteringsarbeidet. Flere millioner kroner ble investert i skolesatsingen og dette åpnet for ei økning i bemanningen; NESOs kompetanserådgivere ble ansatt. I dag er våre "lærlingespesialister" Remi Hansen og Tina Ness  viktige ressurser både i planlegging og gjennomføring av Lærlingeskolen.  De er også sterke støttespillere for bedriftene i bransjen for alt som omhandler lærlingespørsmål; det de ikke kan svare på er trolig ikke verdt å spørre om heller. 

Fra 2009 og de neste årene blir Lærlingeskolen mer og mer innarbeidet i bransjen og blir mer og mer kjent. Ideen om å kombinere teori og praksis fra første dag slår ut i full blomst ute i bedriftene og mange bedrifter kommer årlig tilbake med nye lærlinger i nye klasser. Skolemodellen fungerer godt under teorisamlingene og NESOs motto om at "Lærlingene skal glede seg til å komme til teorisamlingene" fungerer utmerket. Vi opplever nemlig klasser med null fravær og et frafall under 10%.

Vi tror en av årsakene til dette er at vi har fokus på sosiale aktiviteter under samlingene. Ingen skal føle på "brakkesyka". Under er vi på topptur med elevene - andre ganger tar vi dem med på sjøen, ser på fotball på storskjerm eller andre fellesaktiviteter.

De gode signalene i tidlig fase med de første klassene er motiverende. Våren 2012 følger vi derfor første avgangsklasse med spenning når de skal avlegge sin praktiske eksamen. Klassen har økt i antall fra oppstarten i 09 og teller nå 27 elever fordelt på fagene tømring, betong og muring.

Bildet viser en av lærlingene under eksamen i samtale med sensor. Eksamensresultatene er historiske; det deles ut i alt 19 seksere (toppkarakter) og gjennomsnittet for klassen ender til slutt på hele 5,7. For NESO blir dette den endelige bekreftelsen på at modellen fungerer; for lærlingene, for bedriftene og ikke minst i form av resultater. De oppsiktsvekkende resultatene gir på kort tid mye vind i seilene;

 

HER ER NOEN MILEPÆLER:

 • August 2012; HM Kong Harald besøker Lærlingeskolen i Svolvær (se video)
 • Desember 2012; En hel klasse fra Lærlingeskolen blir invitert til slottet på direktesendt julekonsert
 • Desember 2012; Klassen er med på direktesendt TV2 fra hovedstaden
 • Februar 2013; NESO mottar Nordland fylkeskommunes opplæringspris for sitt arbeid med rekruttering
 • Vinter 2013; Lærlingeskolen blir positivt omtalt i stortingsmelding 22; "Betre bygg for alle"

 


Vi skriver nå våren 2016 og passerer nok en milepæl; med årets avgangsklasse deler vi ut diplom nr 100 fra Lærlingeskolen. Samtidig ser vi fremover mot en ny høst med oppstart av ny klasse i det som nå er blitt landsdelens største byggfaglinje. Det er heldigvis ikke så mange plasser igjen - men om du er snar har vi fortsatt noen ledige plasser. Vi har selvsagt egne kandidatlister med søkere til skolen og hjelper dere mer enn gjerne med å finne kandidater som passer hos dere - kontakt oss her  

Det er imidlertid fortsatt slik at underdekningen av fagarbeidere i bransjen er formidable - ungdomskullene i Norge er fallende og ordrebøkene til bransjen er fulle så her er ingen tid å miste - vi må fortsatt arbeide hardt og målrettet med i sikre stabil tilgang på handverkere. Det er også vår intensjon i årene som kommer ...

Les mer om NESOs Lærlingeskole her