Informasjon bedrifter

 

Lærlingeskolen innen byggfag

- en byggfaglinje der du befinner deg

NESOs Lærlingeskole er en helt vanlig byggfaglinje - bare organisert på en litt annen måte. Ved Lærlingeskolen kan man ta fag - / svennebrev og få samme kompetanse som elever i ordinær vid skole uansett hvor man befinner seg i landet. Det betyr at bedrifter kan rekruttere fremtidig faglært arbeidskraft uavhengig av om det finnes en byggfagskole i nærheten.

Dere er rett og slett deres egen byggfagskole og kan bruke skolen som et rekrutteringsverktøy og møte fremtiden med flere fagarbeidere i arbeidsstokken - NESO hjelper dere hele veien med den formelle utdannelsen av lærlingene og bistår bedriften i å bli godkjent lærebedrift, gir informasjon om tilskuddordninger og følger både bedrift og elev gjennom hele utdanningsløpet. Klikk her - så tar vi kontakt med deg for mer informasjon

 

Hvem kan dere tilby utdanning?

I prinsippet er skolen åpen for alle som ønsker å ta fag -/ svennebrev i byggebransjen:

 • elever som kommer rett fra grunnskolen
 • elever som tidligere har gått andre utdanningsprogram i videregående skole
 • elever med ufullstendig vitnemål
 • andre ufaglærte / hjelpearbeidere
 • voksne arbeidstakere (omskolering)
 • innvandrere

 

Eksterne kurs

Elevene ved lærlingeskolen får - som en del av opplæringen - en rekke eksterne kurs uten ekstra omskostninger for bedriftene. Vår filosofi er at de tidlig skal ha kompetanse og kunnskap egnet for byggeplass:

 • varme arbeider
 • sikkerbruk av arbeidsutstyr
 • stillasopplæring
 • førstehjelpskurs mm

 


Fordeler for bedriften:

 • full dekning av interne og eksterne kostnader for bedriften.
 • det fylkeskommunale lærlingetilskuddet dekker skoleavgiften fullt ut ved inntak av lærlinger uten vid skole.
 • bruk kandidater du selv ønsker i ditt distrikt.
 • det er stor sannsynlighet for at lærlingen blir i bedriften etter endt utdannelse.
 • vær med å forme ungdom / holdninger fra starten.
 • 4 år ute i praksis, mye av opplæringen skjer ute i bedriften
 • elevene ved lærlingeskolen får tilleggskompetanse i form av en rekke eksterne kurs
 • bedriftene kan påvirke innholdet for tilleggsundervisningen i skolen.
 • programfagene blir mer rettet mot arbeidsoppgavene ute i bedriften.
 • god økonomi, utvidet verdiskapningstid
 • rekruttere fagfolkene lokalt, og sats på de du ønsker
 • risikoen for feilansettelser redusere betraktelig
 • stabil tilgang på lokale fagfolk. Vær din egen byggfagskole!
 • Vi har utredet hvordan ansettelser og eventuelle oppsigelser av lærlinger kan håndteres


Bedriftene får stabil tilgang på fagfolk og full kostnadsdekning for deltakelse ved skolen.

 

Mer informasjon

 

Vil du ha hjelp til å komme i gang?

Vi hjelper deg å finne riktige kandidater og har allerede mange søkere til skolen (be om liste). Vi kan også delta sammen med deg på lokale utdanningsmesser. Her ser du et eksempel på hvordan vi jobber sammen med bedriftene på utdanningsmesser. 

Kontakt våre kompetanserådgivere Remi Hansen og Børre Henningsen

Fortsatt usikker - kontakt en av bedriftene som har deltakere