Informasjon søkere

 

 Lærlingeskolen innen byggfag

- En byggfaglinje der DU bor 

 NESOs Lærlingeskole er en helt vanlig byggfaglinje - bare organisert på en litt annen måte. Ved Lærlingeskolen kan du ta fag- / svennebrev og få samme kompetanse som elever i ordinær videregående skole uansett hvor du befinner deg i landet. Lærlingeskolen gjør det mulig å ta fagbrev i fagene tømrerfag, betongfag, murerfag og taktekkerfag.

Ved skolen undervises det i programfag for Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Byggteknikk, samt alle fellesfag for yrkesfaglig studieretning. vanlig kompetansebevis utstedes etter fullført skolegang. Du får her full undervisning fra en videregående skole og dermed de samme rettighetene til videre utdanning og opptak ved andre skoler - som elever fra ordinær videregående skole. Ingen forskjell altså.

 

 

Elever ved Lærlingeskolen får:

 • Lønn under hele utdannelsen.
 • En mer praktisk rettet utdannelse
 • Kun 7 uker på skolen hvert år - resten er praktisk arbeid
 • Egen PC og skolebøker, samt alt annet materiell for å gå skole.
 • Undervisning i Vg1 Bygg- og anleggstekknikk og Vg2 Byggteknikk - samt fellesfag for yrkesfaglig studieretning.
 • Reise til og fra skolesamlinger i tillegg til tre måltider pr. dag.
 • Under samlinger bor du på hotell med eget rom.

 

 

Du er sikret god undervisning

 • Vi benytter Aust-Lofoten Videregående skole som faglig ansvarlig - sikrer deg teoretisk utbytte som elev.
 • Vi vil også benytte egne ressurser og gi deg mange nyttige ekstra kurs underveis i skoleløpet. NESOs nettverk er stort etter 34 års erfaring med kompetanseheving i Nord-Norge, og vi har mange ressurspersoner i bransjen.
 • NESOs kompetanserådgivere følger opp hver  elev - tett oppfølging både på skolen og ute i bedriftene.

 

 

Hvorfor skal du velge Lærlingeskolen?

 • Du kan fritt velge fagretning og likevel bo hjemme nesten hele året. Du slipper å flytte.
 • Du får utbetalt lønn under hele utdannelsen (ca. 670 000.- over 4 år)
 • Du slipper studielån, og det blir mindre utgifter for deg og din familie.
 • Du får en meningsfull hverdag med voksne kollegaer.
 • Du får mer ansvar for din opplæring og bistand fra bedriften.
 • Du er sikret en trygg jobb etter endt utdanning - bransjen har et stort behov for faglært arbeidskraft.
 • Som elev ved Lærlingeskolen får du tilleggskompetanse i form av sikkerhetskurs, stillaskurs og verktøykurs.
 • Du får være med å skape verdier lokalt (bygge boliger, sykehus, barnehager, skoler etc.)

 

 

 Hvem kan søke?

I prinsippet er skolen åpen for alle som ønsker å ta fagbrev i byggebransjen. Vi har elever mellom 16 og 42 år.

 • Elever som kommer rett fra grunnskolen.
 • Elever som tidligere har gått andre utdanningsprogram i videregående skole.
 • Elever med ufullstendig vitnemål.
 • Andre ufaglærte/hjelpearbeidere
 • Voksne arbeidstakere (omskolering).
 • Innvandrere

 

 

Hvordan få plass ved skolen?

Hvis dette kan være noe for deg er det viktig å komme i gang med prosessen så tidlig som mulig. Vi i NESO har bedrifter i hele Nord-Norge som ønsker seg kandidater til Lærlingeskolen. Ønsker du å være en av disse kandidatene tar du kontakt med våre kompetanserådgivere. Kontaktinfo finner du nederst på siden.

 

Samlinger pr. skoleår

Vi har svært god erfaring med samlingsbasert opplæring, og har hatt nærmere 7000 deltakere på våre kurs og kompetansehevende tiltak. Opplæringen er lagt etter følgende plan:

Samling 1, høst - 2 uker

Samling 2, vinter - 3 uker

Samling 3 vår - 2 uker

Samlingene organiseres fra mandag til lørdag. Skoledagens lengde er 08.15 - 15.30. I helgene og på kveldene arrangerer NESO en del sosiale aktiviteter som bowling, kino, fotball, fjellturer o.l.

Vi har som mål å gjøre samlingene så attraktive - både faglig og sosialt - at alle elever gleder seg til å reise på samling.

 

Om skolen

Som elev ved Lærlingeskolen blir du samtidig tatt opp som elev ved Aust-Lofoten videregående skole som ligger i Svolvær. Skolen er en middels stor skole med til sammen litt over 400 elevplasser og består av studiestedene Svolvær og Kabelvåg.

  

Vi har regler...

 • På samlingene er det ikke lov å nyte alkohol. Gjelder alle elever under 18 år.
 • Alle elever skal være på sitt hotellrom etter klokken 23.00. Dette vil være mulig å forlenge ved spesielle anledninger etter egen avtale.
 • Nulltoleranse av mobbing!!

Kompetanserådgiverne vil føre tilsyn med- og forsikrer seg om at disse punktene blir overholdt.

 

Våre resultater

 • Lærlingeskolen har hatt H.M. Kong Harald på besøk ved skolen.
 • Skolen har svært lavt elevfrafall.
 • Vi har fått meget god omtale for opplæringsmodellen i Stortingsmelding nr. 28.
 • Skolen ble i 2012 invitert til Slottet - og var på besøk med en klasse.
 • Fikk Nordland Fylkeskommunes Opplæringspris 2013
 • Våren 2012 og 2013 hadde vi eksamensresultater langt over gjennomsnittet i programfagene.

 

Kontaktinfo

Børre Henningsen                                            Remi Hanssen

Kompetanserådgiver                                     Seniorrådgiver

Telefon: 416 33 010                                      Telefon: 901 29 464

E-post: borre@neso.no                                 E-post: remi@neso.no

Har du spørsmål, kommentarer eller vil du sikre deg plass på skolen, ta kontakt!

Ring gjerne for en hyggelig prat eller gi tilbakemeldinger pr. e-post.

 

Send inn søknad til Lærlingeskolen HER

Besøk oss også på facebook: www.facebook.com/laerlingeskolen