NESOs BAS-skole

 

NESO har drevet med kompetanseheving i byggebransjen siden 1986 og har hatt over 13.000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogram. Vi har et spesielt fokus på mellomlederopplæring for baser, formenn og prosjektledere. De fleste kundene kommer fra små og mellomstore bedrifter men også større organisasjoner deltar slik som Consto, Skanska, Secora, PEAB, m.flere. Be gjerne om referanser.

 
Samlingsbasert opplæring for baser

NESO har sammen med 11 bedrifter utviklet en egen samlingsbasert mellomlederopplæring for BAS - funksjonen hos utførende entreprenørbedrifter. Fokuset er spesielt rettet på viktige arbedsoppgaver som å "lede laget" og planlegging på ukenivå. På større prosjekter vil ansvarsoppgavene øke og som nøkkelpersonell skal BASen blant annet:

 • Sette sammen lag, medvirke i ukeplanlegging, ansvarlig for utførelse, kvalitet og HMS.
 • Sette seg inn i tegninger, beskrivelser og toleransekrav
 • Fylle ut sjekklister og RUH
 • Varsle iht varslingsregler og kontrakt
 • Delta i SJA
 • Koordinering mot andre lagbaser og UE
 • Kontroll på timeføring i laget
 • Registrere og rapportere avvik, endringer og tillegg. 
 • Tilrettelegge for effektiv produksjon med fokus på forbedringer
 • Og mye mye mer


En god lagbas blir gjerne omtalt som "en som holder flokken samlet" og fremstår ofte som en "supermann".

Elevene som gjennomfører skolen er kvalifisert for opptak ved Formannsskolen.
Her finner du bilder og navn på deltakerne fra tidligere klasser.

Målgruppe

BAS-skolen er rettet mot:

 • Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og produksjon i ett eller flere fag på større prosjekt
 • Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å ivareta fagbasens rolle
 • Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot dagens krav
 • Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt
 • Formannsskolen er fortsatt skolen for opplæring av prosjektbaser

 


Hovedmål

 • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon
 • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
 • Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå
 • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
 • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en NESO-bedrift

 

Samlingenes faglige innhold

Tidspunkter

Oppstart dag 1 kl: 1000, slutt dag 3 kl:1600

SAMLING 1:

Ledelse på byggeplass med fokus roller og oppgave- og ansvarsfordeling

 • Kommunikasjon og ledelse
 • Rammevilkår
 • Planlegging på byggeplass
 • Testoppgave

 

SAMLING 2:

 • Planlegging på byggeplass forts.
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Ukeplanlegging – prinsipper, metoder og verktøy
 • Testoppgave

 

SAMLING 3:

 • Oppfølging av produksjonen
 • Praktisk arbeidsledelse
 • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)
 • Ytre miljø og avfallsbehandling
 • Rapportering og registrering av produksjon
 • Eksamen

 
Klikk her for å melde interesse til neste klasse ved BAS - skolen.


- Klikk her for å laste ned overordnet skisse for BAS-opplæringen.

- Mer informasjon  - last ned vår brosjyre her.

For ytterligere informasjon  - ta kontakt med Kompetanseleder Jack Johnsen: tlf 917 51800 / jack@neso.no