NESOs BIM-skole

NESOs BIM-skole er en samlingsbasert opplæringsmodell som utdanner fagpersonell med en helhetlig forståelse av digital samhandlende byggeprosess. To av samlingene gjennomføres digitalt og tre samlinger gjennomføres fysisk / klasserom. 


Gjennom 5 samlinger a 4 dager - inkludert hjemmearbeid og arbeidskrav i form av egne opplæringsprosjekter - vil kandidatene utvikle kunnskap til å kunne modellere bygninger og bygningskonstruksjoner samt utføre og lede de digitale prosessene i form av tverrfaglig samhandling så vel som i egen bedrift med digitale hjelpemidler. I dag stiller en rekke byggherrer krav om tverrfaglig BIM-kompetanse i prosjektene. NESOs BIM-skole vil tilføre bedriftene kompetanse og dokumentere kunnskaper for å samhandle og utføre prosjekter i BIM. 

For å sikre at deltakerne har nødvendige forkunnskaper har vi lagt opp til et digitalt instruktørstøttet forkurs på ca 30 timer hvor deltakerne vil fokusere på nødvendige kunnskaper i modellering. Deltakerne vil ved påmelding få tilgang til forkurset.

Tverrfaglig samhandling gir gevinster
Ved å modellere, kjøre tverrfaglige sammenstillinger, analysere og simulere bygningsmodellene på prosjekteringsstadiet, kan man prosjektere raskere, og luke ut feil før noe i det hele tatt bygges, og de samme 3D-modellene kan brukes som kostnads- og samhandlingsgrunnlag i byggefasen, og i innledende planfase danne grunnlag og dokumentasjon for tekniske og finansielle vurderinger, og senere markedsføring og salg. Med visualiserte, virkelighetsnære digitale modeller, plassert i en tilhørende terrengmodell, har man det beste beslutningsgrunnlag for alle faser i et prosjekts levetidsperspektiv. Dette gir både høyere kvalitet og rimeligere prosjekter. 

BIM i bygg- og anleggsbransjen har forandret måten for hvordan dokumentasjon utarbeides.
Gode 3D-modeller er viktige for å kunne overføre informasjon effektivt fra de som prosjekterer, til de som skal utføre arbeidet. Internasjonale standarder som IFC sikrer at informasjon ikke går tapt i planprosessen mellom aktørene. BIM innebærer derfor en helhetlig tankegang der tverrfaglig modellering utføres ved hjelp av datateknologi som fremstilles i et 3 dimensjonalt miljø.
  

Hovedmålsetning for skolen

 1. Det skal bygges en grunnmur av digital kompetanse hos deltakere slik at de er i stand til å utnytte dette i egen bedrift med tanke på implementering, samhandling, prosess og videreformidling
 2. Deltakerne skal få opplæring i praktisk bruk av bransjens mest brukte digitale verktøy, samt innføring i BIM-teori og krav
 3. Deltakere skal sitte igjen med ett overblikk og en kompetanse som gjør de i stand til å lede en digital prosess fra start til slutt i prosjekter

 

Etter fullført BIM-skole vil deltakerne være bedre i stand for å utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene 3D-modellering av bygningskonstruksjon, tverrfaglig samhandling i en BIM og kvalitetssikring av digitale bygnings- /installasjonsmodeller. De vil også være bedre rustet for å tilfredsstille  krevende kundekrav fra f.eks statsbygg, forsvarsbygg, statens vegvesen m.fl

 


Målgruppe
Personer med ansvar for BIM og digitalisering i bedriften / prosjekter. Deltakerne kommer trolig fra funksjoner som BAS, formann, prosjekteringsleder, tekniker mm


Skoleavgift
Ordinær skoleavgift: NOK 64.000

Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:    10 % rabatt
Andre deltaker:     15 % rabatt
Øvrige deltakere:  20 % rabatt 

Har du spørsmål
Vår Faglig ansvarlig - Prosjektleder Mats Johansson NESO mob 906 15 772 / mats@neso.no svarer kjapt på dine henvendelser

OVERORDNET FAGLIG INNHOLD VED NESOS BIMSKOLE

 • Modellering og mengdeberegninger av bygningsobjekter og grunnmasser
 • Berikelse av informasjon
 • Utveksling av geometri og informasjon
 • Tverfaglige koordinering og validering i form av avikksrapportering i BIM og utvekslingsmetoder for dette
 • Visualisering til bruk i salg og markedsføring
 • BIM teori i form av BIM manualer, BIM gjennomføringsplaner, samt nasjonale og internasjonale standarder
 • Kalkulasjon via IFC
 • 3D laserskanning og bruk/behandling av punktskyer
 • VR/AR
 • Visuell programering

 

 Andre opplæringstilbud:

      

Samling 1

Oppstart:
Kandidatene skal få forståelse for modelleringsprosess med tanke på geometri og informasjon i en BIM 

Kandidatene skal beherske ulike modelleringsprogram for å kjenne styrker og svakheter ift hva som er mulig og hva som blir levert en BIM koordinator 
Kandidatene skal "få fart" på modelleringen for å maksimere utbytte av resten av skoleløpet 

Modellering
 og berikelse av informasjon 

 • Revit for bygg med fokus på: 

 • Import av underlag 

 • Rotasjon 

 • Eksport i riktige koordinater 

 • Bygge egne elementer 

 • Informasjonsberikelse 

 • Templates 

 • Georeferering i Autocad 

 •  

 • Sol/skygge studie i Revit/andre programmer StedFraTil
Tromsø07.sep 202110.sep 2021

Samling 2

Mål for samlingen 
Kandidatene får:
- trening i å snakke foran en forsamling, samt 
kjennskap til andres problemstillinger og utfordringer 
- kjennskap til hvorfor og hvordan man georefererer i prosjekt, samt innsikt i hvordan dette fungerer på et tverrfaglig plan  

- forståelse for modelleringsprosess med tanke på geometri og informasjon i en BIM 

- vil beherske ulike modelleringsprogram for å kjenne styrker og svakheter iht hva som er mulig og hva som blir levert en BIM koordinator/BIM ansvarlig  

- fart på modelleringen for å maksimere utbytte av resten av skolen 

Presentasjon av oppgaver
Presentasjon av
 hjemmearbeid mellom samlingene

 

Georeferering teori og praksis 

 • Innføring i kart og kartsystemer 

 • Georeferering i ArchiCAD 

BIM manualer 

 • BIMmanual teori 

 • Gruppearbeid med oppsett av egen BIM manual for kommende samarbeidsprosjekt  

Solibri for kontroll av georeferering 

 • Innføring i Solibri for kontroll av tverrfaglig sammenstilling av prosjektunderlag 

Juss og BIM 

 • Advokat 

 • Relevante problemstillinger, hvilke juridiske betraktninger må vi ha

 

Modellering og berikelse av informasjon 

 • ArchiCAD 

 • Favoritter, egne klassifiseringer 

 • Pset og TFM koding 

 • Sol/skygge studie 

 • Visualisering 

 • Hotlink 

 • BIMcloud 

 • BIM-X 

 • Intern BCF leser(Markup tool) 

 • ArchiFrame (innføring) 

 • ArchiTerra (innføring) 

 • Templates 


StedFraTil
Digital samling04.okt 202108.okt 2021

Samling 3

Mål for samlingen
Kandidatene
 får:
- en grundig innføring i 
modellkontroll og validering av både èn og flerfaglige modeller 
å tilpasse valideringskontroller iht til eget prosjekt og egne forutsetninger f,eks iht BIM manual 

Solibri 

 • Fremføring av hjemmearbeid 

 • 2 dagers modul med opplæring i: 

 • Klassifikasjoner og ITO 

 • Regler og kommunikasjon 

 • Tverrfaglig modellkontroll og rapportering/bcf server/pluginn`s 

 • Annen relevant teori 

StedFraTil
Tromsø02.nov 202105.nov 2021

Samling 4

Mål for samlingen 
Kandidatene får:
innsikt i alternative bruksområder for en BIM som kan ha nytteverdi for den enkelte bedrift 
mulighet til å bli bedre kjent med et tema som kan være nyttig for deres bedrift gjennom eget prosjekt

Kalkulasjon, 3D Skanning, VR, Visualisering mm 

 • - Fremføring

 • - kalkulasjon og koblingsmaler i Holte – splittet  

 • - 3D skanning/Import av data fra stikker/totalstasjon 

 • - visualisering/VR 

   


 


StedFraTil
Digital samling29.nov 202103.des 2021

Samling 5

Mål for samlingen
Eksamenssamling

MÅ inneholde: 
Gruppearbeid 
- BIM manual 
- Modellering 
- Berikelse av informasjon iht valgt problemstilling 
- Validering ved bruk av Solibri/DDS eller andre programmer 

KAN inneholde:
 
- Kalkulasjon 
- Visualisering 
- Mengdeberegning 
- mm StedFraTil
Tromsø11.jan 202214.jan 2022