NESOs BIM-skole

 

 

 

Organisering: 

NESO arrangerer i samarbeid med C3 BIM totalt 3 samlinger med fokus på LAVTERSKEL innføring i bruken av BIM. Det kreves ingen forkunnskaper, programvarelisenser eller spesielt PC utsyr for å delta på denne skolen.  Elevene må ha med PC.Formålet med skolen er å gi elevene en grundig innføring i praktiske og teoretiske problemstillinger rundt bruken av BIM, samt gi elevene et springbrett for å kunne iverksette prosesser i egen bedrift.

 

NESO`s BIM skole legger opp til et samlet pensum av teori og praksis. Den teoretiske biten gjennomføres på fysiske samlinger og den praktiske biten distribueres gjennom NESO`s E-lærings portal hvor deltakerne selv bestemmer gjennomføringsgrad, hastighet og omfang. Det er ingen obligatoriske gjennomføringskrav på den praktiske biten da det kun ment som et tilbud slik at den enkelte deltaker selv kan velge å fordype seg i praktisk BIM kompetanse som f.eks å bygge 3D modeller, BIM-koordinering og BIM-modellkontroll dersom de selv eller bedriften har et behov, kapasitet og et ønske om en slik kompetanse. 

 

Fadderordning og oppfølging

Skolen opererer med fadderordning mot elev og bedrift som tar sikte på å maksimere utbytte til elevene ifm daglig drift og arbeidsoppgaver i prosjekter. Dette følges opp med daglig leder og elever mellom samlinger

 

 


Målgruppe
Deltakerne kommer gjerne fra funksjonærstillinger som prosjekt- og anleggsleder, kalkulatør, konstruktør, prosjektekteringsleder mm 

Skoleavgift (gjelder foreløbig KUN for BIM klasse 2)
Ordinær skoleavgift: NOK 41.000

Rabattstige for medlemmer i NESO:
Første deltaker:    20 000 kr rabatt
Andre deltaker:     20 000 + 10 %  rabatt
Øvrige deltakere:  20 000 + 15 %  rabatt

Har du spørsmål
Vår Faglig ansvarlig - Prosjektleder Mats Johansson NESO mob 906 15 772 / mats@neso.no svarer kjapt på dine henvendelser

 

Andre opplæringstilbud:

 

 

 

 

 

Samling 1


StedFraTil