NESOs Kontorlederskole

 

NESOs Kontorlederskole er en samlingsbasert opplæring rettet mot kontormedarbeidere i entreprenørbedrifter.

Gjennom 3 samlinger a 3 dager får deltakerne opplæring og informasjon knyttet til arbeid de utfører mot produksjonen. Planer, timeføring, kontorstøtte, sentralbord, fakturering, crm for å nevne noen av temaene.