NESOs Lederskole

 

Eget lederutviklingsprogram for entreprenørbransjen i nord

Når vi først skal gjøre det - så gjør vi det ordentlig!!

Teksten over var kjenningsmelodien for vårt lederutviklingsprogram som er gjennomført to ganger tidligere. Det var lederen - som deltager - som stod i fokus, og for å få kvalitetssikret utviklingsprosessen fikk hver deltager tildelt egen coach som fulgte deltageren gjennom hele programmet - et program som ikke fokuserer på skriftlige oppgaver men som i stedet tar utgangspunkt i hver deltaker og deres behov for utvikling.


Ny klasse i 2023 - delfinansiering for NESOs medlemmer

Over 50 deltakere fra hele landsdelen har  tidligere gjennomført klasser ved vårt lederutviklingsprogram. Vi er nå klare for å tilby oppstart av ny klasse våren 2023. Som tidligere har styret i NESO prioritert "ledelse" for medlemsbedriftene og har derfor besluttet å delfinansierer deltakelsen for medlemsbedriftene med NOK 50.000 pr.deltaker. I utgangspunktet er rammen en deltaker pr.bedrift - men dersom det er ledig plass kan en søke om å få delfinansiert flere deltakere i dette programmet. 

Fokus i programmet

Det er rollen som leder vi setter fokus på, med alle de utfordringer og dilemmaer lederen møter hver dag:

 • Å ikke ha tid til viktig oppgaver
 • Lede mennesker og skape motivasjon
 • Sette mål og følge opp medarbeidere og aktiviteter
 • Fokus på sikkerhet, helse og miljø
 • Rolleavklaring mellom styret og leder
 • Økonomistyring og kontroll
 • Anbudsarbeide, kunder og markedsarbeid

og mange flere viktige tema.

Gjennom en kontinuerlig prosess som er tilpasset deg som deltager ut fra den virkelighet du arbeider og lever i, vil vi skape det beste grunnlag for reell utvikling i din lederrolle. Vi sier "God fornøyelse" !!


Hva sier tidligere deltakere ?

 


Eirik Kivijervi - Daglig leder,
KIVIJERVI ENTREPRENØR

«Topplederskolen til NESO gav en unik innsikt for meg i mine egne styrker og svakheter som leder. Som toppleder er din viktigste oppgave å utnytte potensialet og egenskapene i egen organisasjon.

Topplederskolen gav meg også en meget god innsikt, både teoretisk og praktisk, i hvordan man kan utøve godt lederskap. Topplederskolen er en særdeles verdifull arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.»

 


Patrik Bones Olsen - Daglig leder / CEO,
VISINOR AS

"NESOs topplederskoleprogram ga meg tilbakemeldinger som leder over en lengre tidsreise.De fleste kurs og opplæringsprogram går over kort tid, men lengden og tyngden ga meg et bedre nettverk og gjorde meg som leder mer rustet for mine oppgaver.

Topplederskolens omfattende nettverk binder nordnorsk byggebransje sammen.

 

Faglig ledelse 


Rune Frøyslie, programleder og coach - Trollfjord Consulting & de 4 search & Consult AS

Lederbakgrunn gjennom mange år - bla annet som Adm.direktør Telenor Financial AS, Adm.direktør Storbyguiden AS, Regiondirektør Storebrand, Direktør If skadeforsikring, Adm.direktør Eldomiz AS. Utdannet bachelor økonom/revisjon fra 1986, med påbygging i investering og finans. SIden 1995 studert coaching og ledelse, internasjonalt akkreditert coach hos IFC. Rune arbeider med leder- og organisasjonsutvikling med fokus på tema som - coaching i lederrollen, verdibasert organisasjonskultur, prestasjonsledelse, målstyring og strategisk ledelse.

Rune er programleder for NESOs Lederskole. 

 

Samlingsdatoer for NESOs Lederskole

1: 5-7 september Trondheim "Jeg som leder"
2: 5-7 desember Bodø "Hvordan lede andre mennesker"
3: 5-7 mars 24 Tromsø "Eierskap og ledelse"
4: 11-13 juni 24 Bodø "Vi former bedriftskulturen"
5: 3-5 september 24, "Svolvær" Strategisk ledelse - bedriftsutvikling i et langsiktig perspektiv"
6: Ny samlingsdato kommer etter dialog med klassen, november/desember 24

 

Ordinær skoleavgift:  NOK 136.000
Medlemmer i NESO: NOK 86.000 (NESO delfinansierer 50.000 kr pr.deltaker) 


Gå til påmeldingsside


Ønsker du mer informasjon

 

 1. Registrer din interesse her - så ringer vi deg opp for en samtale 

 2. Ta kontakt i dag for referanser og nærmere informasjon:
  Jack Johnsen tlf. 917 51 800 eller e-post: jack@neso.no
 3. For direkte påmelding - klikk her
 4. Mer informasjon om innholdet finner du også i vår brosjyre - klikk her