Arbeidsgivere må fra 22.02.21 få forhåndsgodkjent innkvartering hos Arbeidstilsynet

Arbeidsgiver må nå søke forhåndsgodkjenning fra Arbeidstilsynet av egne lokaler for innkvartering ved innreisekarantene, se lenke til søknad nederst i denne saken.
Publisert 25.02.2021 09:55:47
 

Valgte byggfag – i dag eier de sin egen arbeidsplass

– Slike som Timmy (31) og Aleksander (29) bør være enhver distrikts-ordførers store drøm. De har tatt utdanning på hjemplassen, gått i lære på hjemplassen, etablert seg på hjemplassen – og etablert sin egen bedrift. Takket være deres valg om å gå yrkesfag.
Publisert 23.02.2021 14:35:59
 

Når foreligger grov uaktsomhet i entrepriseforhold og hvilken betydning har dette for krav som kan fremmes?

Ved grov uaktsomhet kan byggherren ha krav på erstatning for indirekte tap. Reklamasjonsfrister gjelder heller ikke ved grov uaktsomhet. Dommer fra lagmannsretten gir føringer for når det foreligger «grov uaktsomhet».
Publisert 20.02.2021 14:26:42
 

«Uten ugrunnet opphold» - ny avklaring fra Høyesterett om hvor lang tid dette er.

Dette er en frist som kan medføre alvorlige konsekvenser for både entreprenøren og byggherren ved oversittelse.
Publisert 18.02.2021 15:23:47
 

Unik BIM-mulighet i nord

Publisert 17.02.2021 14:20:32
 

NESO styrker sitt juridiske team

Med Anette Glad (36) og Gjert Eirik Olsen (32) på laget, styrker NESO det juridiske tjenestetilbudet for bygg- og anleggsbransjen i nord.
Publisert 10.02.2021 15:14:12
 

Stengte grenser – lønnsplikt og permittering ifm. innreiserestriksjonene

I forbindelse med at regjeringen 29. januar 2021 innførte innstramminger i reglene for innreise til Norge, har vi fått en rekke henvendelser fra våre medlemmer. Spørsmålene som går igjen er for det første om arbeidstaker som ikke får innreisetillatelse kan permitteres, og for det andre om arbeidsgiver har lønnsplikt for arbeidstaker som ikke får innreisetillatelse. Disse spørsmålene vil bli forsøkt besvart nedenfor.
Publisert 03.02.2021 15:22:14
 

Hvordan skal entreprenører oppfylle sin «påseplikt» - NESO har kontraktsmaler og løsningen

Entreprenører skal se til (påse) at underleverandører i bygg- og anleggsbransjen følger fastsatte minimumskrav på lønn og arbeidsvilkår på norske byggeplasser etter allmenngjøringsforskriften på norske byggeplasser. Dette følger av forskrift om informasjons- og påseplikt. De har også en plikt til å informere underleverandører om lønns- og arbeidsvilkår som følger av forskriften. NESO gir deg løsningen her, og har mal for kontraktsbestemmelser som sikrer etterlevelse av plikten både på norsk og engelsk.
Publisert 29.01.2021 08:33:58
 

Grensene stenges – Ytterligere innstramminger i reglene for innreise til Norge

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset som nå er registrert, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.
Publisert 28.01.2021 08:35:43
 

Ny avtale med Elektroskandia

NESO har tegnet avtale på Elektro Materiell!
Publisert 25.01.2021 13:28:29
 

Royalimpregnert trekledning – ikke branngodkjent i klasse D

Hvordan forholde seg til leverandøren, kunden og underleverandører i eksisterende og avsluttede prosjekter?
Publisert 22.01.2021 14:39:27
 

Ny avtale med Svea Finans

Nyhet! NESO har inngått avtale med Svea Finans
Publisert 20.01.2021 15:47:42
 

Stabil ordrereserve fremover

Hvert halvår gjennomføres en kartlegging av markedssituasjonen for medlemsbedriftene og nå foreligger resultatene for hva medlemmene mener om 1. halvår i år.
Publisert 12.01.2021 21:21:53
 

Skjerpede regler for innreise til Norge – regjeringen innfører plikt til å teste seg og registrere seg ved innreise

I forbindelse med det økende smittetrykket som har vært den siste tiden har regjeringen bl.a. valgt å innføre en plikt til å teste seg for Covid-19 og en plikt til å registrere seg ved innreise til Norge.
Publisert 04.01.2021 15:04:05