Kundeutbytte Gjensidige

09.05.2018 10:32:00
 

Kundeutbytte på vei til NESO medlemmene


Forsikring har i mange år vært en meget viktig medlemsfordel i NESO. Det er derfor hyggelig å kunne melde at Gjensidige i disse dager utbetaler et millionbeløp basert på NESOs avtale på bedriftsforsikringer. 2017 ble et nytt godt år for Gjensidige, derfor får du utbetalt kundeutbytte. 

I 2018 får kundene våre 14,4 % av det de har betalt for sine skadeforsikringer gjennom 2017. Her til lands er det bare Gjensidige-kunder som får en slik utbetaling fra forsikringsselskapet sitt. Det er tiende gang medlemmene får glede av utbytte.

NESO har i mange år tatt konsekvensen av at forsikringer oppfattes som komplisert og vanskelig, og prioriterer derfor å kunne tilby gunstige forsikringsordninger med gode dekninger tilpasset bransjen. Viktige elementer har vært vilkår og tilleggsdekninger, god service, gunstige betingelser og bistand ved skader. Dette har gitt en svært høy oppslutning om avtalene, der hovedtyngden av NESOs medlemmer benytter vår løsning. Besparelsen på forsikring er også ofte oppgitt som begrunnelsen for å søke medlemskap i NESO for nye medlemmer. Det er derfor hyggelig og viktig for NESO i årene fremover å kunne tilby enda gunstigere betingelser, noe som betinger en høy oppslutning blant medlemmene. Vi tror dette vil være med på å sikre forsikring som en viktig medlemsfordel også i årene fremover.

https://www.gjensidige.no/naringsliv/kundefordeler/kundeutbytte/