Regionalt kontaktmøte i din region

12.01.2018 12:26:00
I tillegg til to faste medlemsmøter i året (årsmøte, høstmøte) arrangeres det regionale kontaktmøter.
 

Dette er korte lokale møter spesielt rettet mot medlemmer i et enkelt geografisk område. 
Programmet blir tilrettelagt for regionen du holder til og skal være til stor nytte for deg som medlem.

Møtene blir i 2018 spisset mer på program: 

Vi starter med lunsj kl. 11:30 og fortsetter med
  • Inforunde fra hvert medlem, med fokus på marked og lokale forhold
  • Juridisk info med muligheter for spørsmål
  • Nytt og nyttig fra NESO
  • Aktuelt tema: Tilpasses hvert enkelt møte, men vil på de første møtene være:
Seriøsitet i byggebransjen- hva gjør og hva kan NESO bidra med?
Vi avslutter senest kl. 16:00

Regioner vi har satt opp møter i:


Påmelding er klart på alle disse steder, link til kalenderen her.

I regioner som ikke  finnes på listen er det planlagt besøksrunde til hvert enkelt medlem.