Boligbyggingen i Nord-Norge på historisk lavmål

18.10.2011 14:47:00
Boligbyggingen er på et historisk lavmål i Nord-Norge på tross av rentenivået. Nå må myndighetene benytte lav rente til å sette i gang planlagte byggeprosjekter i nord, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO.
 

Regjeringa må nå gi den såkalte nordområdesatsingen konkret innhold.
- Vi opplever dramatisk lav boligbygging i mulighetenes landsdel. Nord-Norge har et enormt potensial innenfor havbruk, mineraler, petroleum/gass, vind og havkraft, samt nordlig sjørute. Tiden er inne til å ta alle mulighetene i bruk, sier adm. dir. Ruben Jensen i Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon.

 - Jeg har ikke har opplevd så lav boligbygging  som i de to siste årene i Nord-Norge siden NESO ble stiftet for 25 år siden.
- Dette er meget dramatisk. Tallet på igangsatte boliger er nesten halvert i 2010 i landsdelen i forhold til da de nordnorske entreprenørene gikk sammen i en egen organisasjon i 1986.

Jensen hadde håp om at 2010 skulle bli vendepunktet, men nå viser tallene for fjoråret at det knapt har vært noen utvikling. I 1986 var det i gangsatt 2955 boliger i Nord-Norge, i 2010 var tallet 1518. Verst er det i Troms der antall igangsatte boliger falt med 20 prosent i fjor, og vi må mer enn 30 år tilbake i tid for å finne lavere boligbygging i dette fylket.

- Når vi vet at 2009 var et historisk lavmål - det laveste på 40 år i Nord-Norge-  ber vi nå også kommunene i Nord-Norge i tillegg til staten om å ta ansvar i en situasjon med lav rente.

Byggenæringa er den tredje største i landsdelen etter varehandel og offentlig virksomhet, med 17.700 ansatte.
- Om byggenæringa ikke får vekstimpulser nå, frykter jeg økt ledighet og ny flyttebølge fra mange distriktskommuner, sier Ruben Jensen.

Som strakstiltak må kommuner sette i gang planlagte byggeprosjekter og vedlikehold. 
- Et minstekrav må være tilgang på attraktive tomter i alle kommunene, og de må sørge for en raskere saksbehandling. Ventetid på flere måner er helt uakseptable både for utbyggere og byggenæringa. Samtidig opplever vi at mange byggeprosjekter blir utsatt fordi Arbeidstilsynet har svært lang saksebehandlingstid på nye byggeprosjekter, sier Jensen.

NESO gjentar sin oppfordring til staten om å framskynde hav/ og vindkraftsatsingen, småkraftverk, og mineralutvinning, samt intensivere letingen etter petroleum og gass utenfor landsdelen. NESO ønsker også at konsekvensutredningen for Nordland VI og VII, samt Troms II kommer på plass snarest, sier Ruben Jensen.