Forbedret avtale på reklame!

18.10.2012 14:58:00
NESOs avtale med Chili på reklame og profileringstjenester er fornyet og forbedret. Rabatter på varer og tjenester er økt, og spisset i større grad en før mot medlemsbedriftenes behov. Nytt i avtalen er at Chili vil tilby unike, bransjespesifikke, kampanjer - eksklusivt for Neso. Det vil bli presentert minst en slik kampanje i kvartalet.
 


Se priser og kontakinfo under innkjøpsavtaler på NESOs intranett!