Nye lagerpriser og direktekjøpsark Byggmakker!

18.10.2012 15:06:00
På oppfordring er direktekjøpsavtalene gjennomgått, og revidert. Det er også klart for nye lagerpriser pr 01.05.11.
 

Etter tilbakemeldinger fra medlemsbedrifter er avtalen med Byggmakker gjennomgått og forenklet. Antallet direktekjøpsark er redusert, og avtaleark som brukes lite eller på annen måte har liten verdi er fjernet. Dette er gjort for å forenkle bruken av avtalen. Samtidig er det oppnådd en del mindre forbedringer i avtalearkene.

Som en av to faste prisjusteringstidspunkt er det også innført nye lagerpriser pr 01.05.11. Den største endringen er et prishopp på trelast som skyldes mangel på trelast i Europa. Dette driver desverre også prisen opp her i Norge.

Alle nye avtaledokumenter sendes direkte til alle aktive brukere på avtalen, og er også etablert hos alle Byggmakkerutsalg som deltar på avtalen.

Logo Byggmakker