NESO arrangerer kurs i totalentreprise i Harstad 19. oktober og Alta 22. november!

11.09.2017 10:54:00
På kurset vil NESO foreta en gjennomgang av de sentrale og praktisk viktige reglene i standardene, herunder totalentreprisestandarden. Vi mener det er viktig for entreprenører, rådgivere og byggherrer å kjenne til de sentrale bestemmelsene for å kunne ivareta sine interesser og krav i et byggeprosjekt. Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått.
 

Nedenfor følger linker til de to kursene i Harstad og Alta med kursbeskrivelse og link til påmelding:


Harstad


http://neso.no/Templates/AlloyTech/Pages/Fagkurs.aspx?id=1782&epslanguage=no


Alta

 

http://neso.no/Templates/AlloyTech/Pages/Fagkurs.aspx?id=1781&epslanguage=no


Vi håper å se dere på kurs!