NESO utvider staben

12.05.2017 10:47:00
Nyansatt Innkjøps- og salgsrådgiver i NESO Thoni Iggstrøm (40) fra Sverige.
 

Thoni tiltrådte stillingen 2.mai og blir en del av NESO administrasjonen med kontorsted Svolvær.
Ansettelsen av Thoni blir en styrking av bemanningen på innkjøpsavdelingen.
NESO administrasjonen består nå av 12 medarbeidere.

Vi er veldig fornøyd med å få Thoni på laget. Han vil primært jobbe med oppfølging av innkjøpsavtaler mot medlemmene og samarbeidspartnere.