Ny TEK 17 i kraft– hva er nytt?

14.08.2017 10:32:00
Ny teknisk forskrift er vedtatt og trådte i kraft 1. juli 2017 (TEK 17).
 

Direktoratet har laget en kort oversikt over de viktigste endringene. Merk at det er en overgangsordning frem til desember 2018, men at prosjekterende i søknaden må angi at det prosjekteres etter den gamle tekniske forskriften (TEK10). 


Oversikten over endringene finner du her: 


https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/her-er-de-mest-sentrale-endringene-i-tek17/