Nytt produkt - Skattetrekksgaranti

24.01.2017 14:19:00
I henhold til skattebetalingsloven må alle selskaper som betaler ut lønninger eller pensjoner sørge for at innbetalingen av skatten (forskuddstrekk) er garantert.
 

SKATTETREKKSGARANTI   

Det vanlige er at skattepengene settes inn på en sperret konto, en såkalt skattetrekkskonto. Pengene på en slik konto er bundet frem til utbetalingen, og kan kun utbetales til Kemnerkontoret.

Likestilt med innbetaling til sperret konto er skattetrekksgaranti. Med Skattetrekksgarantien får skattekreditorene i stedet en forsikring for det tilfelle at selskapet ikke kan betale skatten på termindato.

Dette betyr at NESO medlemmene nå kan frigjøre kapital og la skattepengene arbeide i selskapet.