Høyeste byggeaktivitet i Finnmark siden 1994

25.02.2019 14:56:49
Det er fortsatt høy byggeaktivitet i Nord-Norge. I Finnmark må man 24 år tilbake i tid for å finne tilsvarende boligbygging som i fjor.
 

 

– Dette er virkelig positive tall for en av landsdelens aller største næringer. Vår bransje er en indikator på helsetilstanden i landsdelen. Disse tallene viser at det er svært god fart i Nord-Norge, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO.  

2017 representerte den høyeste aktiviteten på byggeplasser rundt om i Nord-Norge på mer enn 50 år. 2018-tallene viser, som ventet, en nedgang fra dette rekordnivået. Aktiviteten i fjor er likevel større en snittet for de siste ti årene i samtlige fylker.    

– Vi har fortsatt en meget høy byggeaktivitet i landsdelen til tross for en viss tilbakegang fra rekordåret 2017. Landsdelen trenger likevel impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi ber derfor Regjeringen om en fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier Jensen. 

NESOs oversikt over byggeaktiviteten i Nord-Norge strekker seg helt tilbake til slutten av 1960-tallet. Vi bearbeider byggestatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå. Disse er nylig lagt fram for 2018. Byggearealstatistikken fra SSB viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse inngår i tallene.   

Total byggeaktivitet i 2018: 

 Finnmark: 
Det ble igangsatt ca. 142 000 m2, noe som er en økning på hele 43 % i forhold til året før.  Siden 1980 har det kun vært så høy byggeaktivitet en gang tidligere (2014).  Dette er godt over gjennomsnittet de siste 10 år. 

Troms: 
Det ble igangsatt ca. 301 000 m2. Tilbakegang på 7 % i forhold til året før.  Dette er likevel godt over gjennomsnittet de siste 10 år.  

Nordland:  
Det ble igangsatt ca. 338 000 m2. Tilbakegang på 33 % i forhold til det historisk høye nivået i 2017.  Dette er likevel godt over gjennomsnittet de siste 10 år.  

Nord-Norge: 
Det ble igangsatt ca. 781 000 m2. Tilbakegang på 11 % i forhold til 2017.  Dette er likevel betydelig over gjennomsnittet de siste 10 år. Sør-Norge hadde en tilbakegang på 5 %.    


Total byggevirksomhet angitt i 1000m2 (gitte igangsettingstillatelser) for de tre nordligste fylkene fra 1980 til 2018.  Her inngår både boligbygging og annen byggevirksomhet. 

 

Boligbygging i 2018: 

Finnmark: 
Det ble igangsatt 513 enheter. Dette er en økning på hele 78 % i forhold til året før.  Man må 24 år tilbake i tid for å finne høyere boligbygging (1994).  Dette er også godt over gjennomsnittet de siste 10 år.    

Troms: 
Det ble igangsatt 1.129 enheter noe som er en reduksjon på 6 % i forhold til 2017. Dette er likevel betydelig over gjennomsnittet de siste 10 år.  

Nordland: 
Det ble igangsatt 842 enheter som er en tilbakegang på 46 % i forhold til året før.   Dette er likevel over gjennomsnittet de siste 10 år.    

Nord-Norge: 
Det ble igangsatt 2.484 enheter. En liten tilbakegang på 18 % i forhold til rekordåret 2017.  Dette er likevel betydelig over gjennomsnittet de siste 10 år.  Sør-Norge hadde en tilbakegang på 10 %. 

Boligbyggingen i antall enheter (gitte igangsettingstillatelser) for de tre nordligste fylkene fra 1970 til 2018. 

Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping, og en av de største målt etter antall sysselsatte.