"Workshops" - digitalisering

12.02.2019 09:30:44
Nå kan du følge en hel "workshopserie" over 3 år med fokus på digitalisering i hele verdikjeden
 

NESO er prosjekteier i prosjektet «Digi-BAE – Digitalisering som en drivkraft i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen».

Prosjektet er etablert med mål om å styrke bransjenes konkurranseevne gjennom å utvikle vår digitale kunnskap for bedre, smartere og mer kostnadseffektive bygninger.

Nå inviterer vi våre medlemmer til deltakelse i en workshopserie, hvor offentlige utviklere og bransjen fra de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland skal møtes til felles kunnskapsløft.

Mer informasjon og innhold for workshopserien