Bedrifter kan få dekning av karanteneutgifter

12.11.2020 14:27:06
Regjeringen vil dekke noen av utgiftene bedriftene har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene og foreslo i går en tiltakspakke på 480 mill til dette.
 


Les mer om dette her

Fast beløp per arbeidstaker per dag  

Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag.  

Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner.  

Ordningen vil innrettes slik at uheldige insentiver til å øke omfanget av utenlandsk arbeidskraft unngås. Den vil derfor ikke dekke alle kostnadene en bedrift har ved gjennomføringen av innreisekarantene.  

 

Støtteperiode – 1. november 2020 – 28.02.2021

Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen vil vurdere om ordningen bør forlenges i lys av smittesituasjonen.

 

Det er ikke nærmere angitt hvordan bedriftene kan søke om dette og hvem som skal forvalte ordningen. Når dette foreligger vil NESO komme med mer informasjon.