Fri advokatbistand til medlemmene ved koronarelaterte spørsmål

01.04.2020 12:14:59
Vi får mange henvendelser fra medlemmer som har spørsmål om koronarelaterte problemstillinger.
 

Styret i NESO har derfor besluttet å innvilge fri advokatbistand (i tillegg til de årlige 7 gratistimene) under følgende forutsetninger:

  • Ekstra samlet pott på 200 timer fri juridisk bistand til koronaspørsmål 
  • periode: 1. april - 31. mai (eller til potten er brukt opp). Bistand forut for perioden faktureres som normalt
  • kun til koronarelaterte spørsmål, øvrig bistand etter ordinære vilkår

Det tas forbehold om at advokatene har kapasitet til å besvare spørsmål, men dette temaet vil selvsagt bli prioritert

Ta direkte kontakt med våre advokater for bistand.  

     
Karina Krane Trygve Eriksen Fredrik Karlsen
advokat advokat advokat
907 32 620 415 19 632 468 36 994
karina@neso.no trygve@neso.no fredrik@neso.no