Info om permitteringer av lærlinger

31.03.2020 14:00:14
Vi får en del spørsmål fra lærebedrifter angående permitteringer av lærlinger, utvidelse av læretid, samt hva som kommer til å skje med avleggelse av fag-/svenneprøver fremover. Under er et utdrag som belyser mange av disse spørsmålene.
 

Fagprøve

 • Hvis fagprøven blir avlyst eller utsatt, har lærlingen rett til å gjennomføre fagprøven på et senere tidspunkt.
 • Fylkeskommunene jobber med å finne gode løsninger for gjennomføring av fagprøver, men det kommer til å ta tid før alle får gjennomført fagprøven sin.
 • Praksiskandidater må vente til fylkeskommunen har kapasitet til å gjennomføre fagprøve eller eksamen hvis disse blir avlyst.

Permittering

 • Lærebedrifter som ikke er i stand til å gi opplæring til lærlinger i dagens situasjon, kan permittere lærlingen.
 • Lærlinger er sikret inntekt hvis de blir permittert.
 • Lærlingen har fortsatt rett til å fullføre læretiden, men læretiden må sannsynligvis forlenges.
 • Lærebedrifter som permitterer en lærling må legge inn avbrudd i lærekontrakten og varsle fylkeskommunen.
 • Dersom en lærekontrakt må heves, skal fylkeskommunen tilrettelegge for at lærlingen får fullført fagopplæringen.
 • Lærlinger uten opplæringsrett som har inngått lærekontrakter har også rett til å fullføre fagopplæringen.

Oppsigelse

 • Hvis lærebedriften ikke lenger kan gi opplæring eller går konkurs, kan lærekontrakten heves. For at kontrakten kan oppheves, må fylkeskommunen samtykke.
 • Lærlingene har likevel rett til å fullføre læretiden, men fylkeskommunen må da finne andre løsninger.
 • Fylkeskommunene jobber nå for å finne gode løsninger som gjør at lærlinger får fullført fagopplæringen. På grunn av dagens situasjon trenger fylkeskommunen tid til å hjelpe alle lærlingene. I mellomtiden blir opplæringen satt på «vent».

 

Oppdatert informasjon angående lærlinger, fagprøver, praksiskandidater etc. finner du på Utdanningsdirektoratet sine nettsider