NESO og SFN har prioritert veger og andre samferdselsprosjekt i Nordland

17.02.2020 08:37:14
Samferdselsforum Nord (SFN), som representerer hovedtyngden av arbeids- og næringslivet i hele Nord Norge, -
 

sendte fredag i forrige uke følgende prioriteringer til Nordland Fylkeskommune:

Veitransport:

 1. E6 Hamarøy-Sørfold inkl. Ulvsvågskaret
 2. E6 Narviktunnelen med tilstøtende veinett
 3. E10 Lofoten
 4. E6/Rv.80 “Fra Bru til bru”
 5. E6 Sørelva – Borkamo
 6. E10 Bjørnfjell

Lufttransport: 

 1. Prioritere prisreduserende tiltak (reduserte avgifter eller økt FOT-tilskudd, konkurransefremmende tiltak) som gir grunnlag for økt ruteproduksjon og bedre frekvens på kortbanenettet.
 2. Ny Lufthavn i Bodø (Ny by – ny flyplass-prosjektet)
 3. Polarsirkelen lufthavn
 4. Leknes lufthavn – ny felles flyplass for Svolvær og Leknes

Jernbane:

 1. Dobbeltspor på Ofotbanen
 2. Opprusting av Nordlandsbanen (nytt signalsystem, krysningsspor og ev. elektrifisering)

Sjøtransport: 

 1. Dypvannskai i Mo i Rana må sikres tilskudd til farledsutbedring.
 2. Bedre regularitet og nattferge på fergestrekningen Lødingen – Bognes.
 3. Redusere havnegebyr – og avgiftsbelastningen.
 4. Fiskerihavnene Ballstad, Andenes, Røst og Værøy (finansiering må følge med i overføring til fylkeskommunen)
 5. Farledsutbedring av Brønnøyleden
 6. Utbedring Risøyrenna

 Se høringsuttalelse for nærmere informasjon.  

Samferdselsforum Nord består av følgende organisasjoner; NHO Arktis, NHO Nordland, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Nord Norske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO), Norges Lastebileier Forbund Region Nord (NLF), Maskinentreprenørenes Forbund Region Nord (MEF), LO Nordland og Troms og Finnmark, Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) og NHO Logistikk og transport.

Målet for Samferdselsforum Nord er å samle næringslivet og politikere om felles samferdselsprioriteringer for Nord - Norge, som ledd i påvirkningsarbeidet overfor sentrale myndigheter for mere midler til infrastruktur.