Stabil ordrereserve fremover

12.01.2021 21:21:53
Hvert halvår gjennomføres en kartlegging av markedssituasjonen for medlemsbedriftene og nå foreligger resultatene for hva medlemmene mener om 1. halvår i år.
 

Det er knyttet stor spenning til situasjonen etter vedvarende korona-tiltak og blant annet NHO/EBA har fryktet en krise i bransjen.   Vår kartlegging tyder ikke på at det foreløpig er noen krise i sikte.

55 av 133 medlemsbedrifter fra Trøndelag i sør til Finnmark i nord har respondert, og dersom dette er representativt for alle, kan vi oppsummere med følgende i forhold til 2020;

  • Stabil ordrereserve
  • Stabil arbeidskraftsituasjon i forhold til ansettelser/oppsigelser/permitteringer
  • Stabil omsetning
  • Noen flere forventer noe svekket lønnsomhet


Her følger noen av resultatene:

I hvor mange måneder har bedriften ordrereserver for full drift med nåværende bemanning?

 

Hvordan vil du vurdere utviklingen i omsetningen i din bedrift inneværende halvår?

 

Forventer du, eller har du i inneværende halvår foretatt oppsigelser/permitteringer?
Hvordan tror du arbeidskraftsituasjonen blir på bedriften de neste 6 månedene?