Frafall lik null: – Dere er gull!

20.02.2023 10:25:45
Av 36 elever som startet på NESO Lærlingeskole i 2020, ligger 35 elever an til å fullføre.
 

3. klassen på lærlingeskolen er rekordstort, den hadde hele 36 elever ved oppstart. At så godt som hele klassen fortsatt er i samme studieløp tre år etter oppstart er unikt i NESO-sammenheng, men også for en klasse på videregående utdanning generelt. Bare en elev har falt fra på kullet, prosentvis utgjør det 2,7 prosent.

– Denne gjengen skiller seg klart ut fra alle ordinære klasser som vi har på denne skolen og ellers i hele Nord-Norge også for den del, sier Hege Robertsen.

Hun er assisterende rektor ved Aust-Lofoten Videregående Skole i Svolvær, hvor NESO-elevene er på samling sju uker i året. 

–  Alle yrkesfaglige programmer sliter med rekrutteringen, også vi i byggebransjen. Men denne klassen her er helt unik. Den er rekordstor og har samtidig rekordlite frafall. Dette er hele byggebransjens våte drøm, mener Remi Hanssen, som er ansvarlig for den daglige driften av NESO Lærlingeskole.

30 prosent er «normalen»

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ligger andelen som fullførte videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5/6 år nå på 80,4 prosent (tall for 2015-2021). Flere kvinner enn menn fullfører, og andelen som fullfører studiespesialisering (89,4 prosent) er vesentlig høyere enn for yrkesfag (70,0 prosent). Ifølge utdanningsforbundets nettside er dessuten frafallet størst i de nordligste fylkene.

– Hvis vi sammenligner oss med byggfag generelt i Nord-Norge, så ligger frafallet på 30-35 prosent, sier Hanssen.

På NESOs Lærlingeskolen har frafallsprosent historisk sett ligget vesentlig lavere, på mellom fire og ti prosent.

– Årsaken til at frafallet er lavere hos oss er nok sammensatt. De viktige motivasjonsfaktorer som våre elever her gitt tilbakemeldinger på er lønn fra første dag, mye praktisk opplæring fra dag én, og at man har mulighet for å bo på hjemplassen under hele opplæringsløpet, sier Hanssen.

Gjort stas på

Elevene som allerede har fellesfag godkjent fra tidligere skoleløp har bare behov for programfagene når de går NESO Lærlingeskolen. Disse elevene er på færre skolesamlinger enn for eksempel elevene som kommer rett fra ungdomsskolen. Flere av elevene i den aktuelle 3. klassen har derfor snart fullført den teoretiske delen av sin opplæring. Da de nylig møttes på samling i Svolvær benyttet derfor NESO muligheten til å gjøre litt ekstra stas på dem. De fikk servert kake med påskriften «frafall er lik null, dere er gull».

– Jeg tror at dere er her fordi dere opplever å ha valgt rett vei. Vi håper også at det har noe å si at dere har hatt gode lærere som har klart å motivere mens dere har vært her. I tillegg vet vi at lærebedriftene gjør en kjempejobb med opplæring og arbeidsmiljø. Jeg håper jo selvsagt også at NESO har hatt litt innvirkning på trivselen og organisering rundt samlingene her i Svolvær, men den største æren skal dere selv ha for at dere fortsatt går skolen og fullfører opplæringsløpet. Dere er våre gullunger, sa Hanssen til elevene mens han delte ut kake.

Assisterende rektor Robertsen var også med på kakemarkeringen, og hadde tydelig latt seg imponere av den store lærlingeklassen.

– Det er rett og slett helt fantastisk at vi har en så stor klasse hvor så godt som alle fullfører, vi vet jo at det er et skrikende behov for rekruttering til bransjen. At så mange fullfører sier noe om at denne opplæringsordningen fungerer. Modellen, hvor elevene går rett ut som lærlinger og er her samlingsbasert, er rett og slett gull! Noen her har kanskje uheldige erfaring med ordinær skole, og da er dette et nydelig alternativ for å få seg en yrkesutdanning. Vi vet jo også at mange som fullfører bygger på utdanningen sin etterpå. Et fagbrev lukker ikke dører, det kan være med å åpne mange nye for de som ønsker det, sier Robertsen.

FAKTA NESO LÆRLINGESKOLE:

NESOs Lærlingeskole er en helt vanlig byggfaglinje med varighet over fire år, men den er organisert litt annerledes enn ordinær yrkesfaglig videregående skole. Istedenfor den tradisjonelle modellen (2 år skole + 2 år praksis) går du rett ut i jobb som lærling og får lærlingelønn allerede fra første dag i utdanning.  

▪ Som elev ved Lærlingeskolen tar du teorien samlingsbasert. Du er på samling i Svolvær ca. 7 uker i året, hvor du får undervisning ved Aust-Lofoten Videregående Skole.  

▪ Ved skolen undervises det i VG1 Bygg- og anleggsteknikk, VG2 Tømrer og VG2 Betong og Mur, samt fellesfagene for yrkesfaglig studieretning.

▪På NESO Lærlingeskole kan du velge om du vil ta fag-/svennebrev i tømrerfag, betongfag og murerfag.

▪ Ordinært kompetansebevis utstedes etter fullført skolegang. Du har samme rettigheter til videre utdanning som elever fra ordinær videregående skole.

▪ Som elev ved Lærlingeskolen får du tilleggskompetanse i form av sikkerhetskurs, stillasopplæring og generelle verktøyskurs.

▪ For elevene er det ingen kostnader ved å velge NESOs Lærlingeskole.

▪ På skolesamlingene bor du på enkeltrom og spiser frokost, middag og kveldsmat på hotellet uten kostnader.

▪ NESOs kompetanserådgivere følger opp hver enkelt elev og har tett oppfølgning både på skolen og ute i bedriftene.

Du kan lese mer om NESO Lærlingeskole her.

 
FEIRET MED KAKE: Elevene i 3. klasse ved NESO Lærlingeskole fikk servert kake av assisterende rektor Hege Robertsen (foran til venstre) og NESOs Remi Hanssen (foran til høyre). Elevene er (bak fra venstre): Kristine Steen Fossbakk (Altibygg AS), Konrad K Jakobsen (Ent. Harald Nilsen AS), Sigve Arntzen (Ent. Harald Nilsen AS), Isak K Kristiansen (DSN Entreprenør AS), NESOs Børre Henningsen, Simon S Knudsen (Losvik Bygg AS) og Elias S Olsen (Byggmester Liljebakk AS). Foran i midten: Frøy Grøvan (JK Bygg AS) og Ola Høgli (Momek Civil AS). Foto: Marianne Steffensen Kielland/NESO