– Rekrutterer i langsiktig perspektiv

02.03.2023 14:25:32
Entreprenør Harald Nilsen skal få tak i de rette folkene på Helgeland.
 

Den tradisjonsrike Alta-entreprenøren opprettet avdelingskontoret sitt i Brønnøysund i vår.  

– Vi har opprettet avdelingskontor i Brønnøysund og er glade for at Harald Krokaa har takket ja til å bygge opp avdelingen sammen med oss. Han vil være avdelingsleder og prosjektleder, uttalte daglig leder Halvdan Heggheim i forbindelse med etableringen.

– Vi ønsker å bygge en lokalt forankret avdeling og vil rekruttere dyktige medarbeidere i stillinger som tømrere, formenn, anleggsledere og prosjektledere. Vi vil etter hvert også ta inn lærlinger. Harald Nilsen AS setter våre ansatte høyt og tilbyr gode betingelser, pensjon, forsikringer og overskuddsdeling. Vi vil utføre prosjekter over hele Helgeland og ønsker særlig å rekruttere ansatte fra områdene i, og rundt Sandnessjøen og Brønnøysund i første omgang. Vi gleder oss til fortsettelsen, la han til.

Nytt marked

Krokaa forteller at Harald Nilsen AS for tiden jobber med tre prosjekter på Helgeland; Et i Sandnessjøen, et på Vega og et på Vevelstad. Det var prosessen med byggingen av Distriktmedisinsk Senter i Brønnøysund som gjorde at de bedriften så muligheten for å satse i et nytt marked på Helgeland.  

– Gjennom det prosjektet hadde vi god dialog med både underentreprenører og leverandører. Vi så dermed at markedet på Helgeland ikke var godt nok dekket – i Brønnøysund var det f.eks. ingen totalentreprenører fra før. Selv om avdelingskontoret vårt ligger i Brønnøysund, skal vi ha fokus på hele Helgeland, understreker Krokaa, som selv har en allsidig bakgrunn.

Han kom fra jobben som avdelingsleder i Recover AS, og har blant annet i mange år vært byggeleder i Byggmester Neteland AS. Han har også erfaring med utvikling av digitale verktøy og markedsføring.

Rekruttering

Krokaa er nå i gang med å rekruttere flere medarbeidere til avdeling på Helgeland.

– Å få muligheten til å etablere arbeidsplasser og kompetanse i regionen er en stor motivasjon for meg. Foreløpig har vi ansatt en prosjektleder ved kontoret her i Brønnøysund, i tillegg til meg, men vi kommer til å rekruttere fortløpende på Helgeland i alle roller. Vi gjennomfører våre prosjekter med erfarne ansatte fra Alta som vi ønsker at nyansatte skal få jobbe med. Slik skal vi få overført bedriftskulturen vi har bygget i Alta i over 60 år også til den nye avdelingen vår. Det er kjempeviktig, mener Krokaa.

– Om vi bare hadde ansatt en haug med nye mennesker med en gang i denne avdelingen, hadde vi risikert å få en helt annen kultur. Det er ikke ønskelig, legger han til.

Krokaa er opptatt av å gjøre gode og riktige ansettelser.

– Vi gjør rekruttering i et langsiktig perspektiv. Et hode er ikke bare et hode. Vi er også bevisste på at vi ikke skal drive kannibalisering overfor andre eksisterende bedrifter. Rekruttering av unge mennesker står derfor høyt, samtidig som vi må få på plass nøkkelpersonell. Det vil blant annet være viktig å få på plass flinke fagfolk som kan være ansvarlig, bla. følge opp og sikre at lærlinger får god opplæring hos oss, påpeker han.

Lærlinger

I januar var Krokaa på plass på utdanningsmesse sammen med NESOs Børre Henningsen både i Sandnessjøen og Brønnøysund.

– Jeg opplevde at interessen for byggebransjen var stor fra ungdommene. Mange ble overrasket over at det fantes en slik mulighet som NESO Lærlingeskole. Dessverre er ikke Bygg- og Anleggsteknikk lenger et tilbud verken i Brønnøysund eller Sandnessjøen, og jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor stor terskelen faktisk er for å flytte på seg for mange som går ut av 10. klasse, sier Krokaa.

– Det er langt til Mosjøen. Jeg tror dessverre mange velger andre studieretninger fordi de ikke har lyst til å flytte. Om de velger lærlingeskolen til NESO kan de slippe å flytte hjemmefra, legger han til.

Mange muligheter

Krokaa tror også det er viktig å forklare ungdommen at det valget de gjør som 16-åring ikke nødvendigvis gjelder for resten av livet.

– Om man står med et fagbrev i hånden og finner ut at man likevel ikke vil jobbe som tømrer, så er det fullt mulig å ta en annen utdannelse etterpå. Det er likevel sjeldent dumt å ha et fagbrev i bunnen, mener han.

Samtidig understreker Krokaa at han selvsagt håper at de som etter hvert kommer inn som lærlinger i hans avdeling, skal gå gradene og være anleggsledere hos Entreprenør Harald Nilsen om 10 år.

– Jeg har et håp om at vi skal kunne ta inn lærlinger her allerede fra neste skoleår, men det avhenger litt av at vi får andre ressurser på plass først til å følge opp, sier Krokaa.

Må gjøre mer 

Han er opptatt av at bedriftene selv må gjøre enn større innsats for å sikre rekruttering til bransjen.

– Vi må bli flinkere til å komme oss ut og fortelle om mulighetene og hvor bra ting er blitt ute på byggeplassene. Mange tror dessverre fortsatt at tømrere har det skittent og kaldt på jobb året rundt, sier Krokaa. 

Samtidig mener han det er et samfunnsproblem at det er for få steder med muligheter til å ta praktisk rettet utdanning, som Bygg- og Anleggsteknikk.

– Når vi ser behovet i bransjen vår og framskrivningene på befolkningsutviklingen i Nord-Norge, er dette svært bekymringsfullt. Om vi skal være attraktive både for de som bor her og for tilflyttere, må vi ha skoler og utdanningstilbud, slår han fast. 

– Men det nytter ikke å sitte å vente på at storsamfunnet skal ta grep, bransjen og bedriftene må selv ta mer ansvar og jobbe aktivt for rekruttering. I den sammenheng blir tilbudet på NESO Lærlingeskole viktig for oss fremover, legger han til.

 
Entreprenør Harald Nilsen og NESO sammen på utdanningsmesse i Sandnessjøen og Brønnøysund. Avdelingsleder Harald Krokaa (i midten) og hans kollega Einar Jenssen (til venstre), fikk sammen med NESOs Børre Henningsen mange spørsmål fra interesserte ungdommer.