Boligmarkedet er kritisk for entreprenørene: Hvilke finansieringsmuligheter finnes?

22.03.2023 10:32:12
2023 har startet med en betydelig nedgang i boligmarkedet.
 

NESOs medlemmer varsler om betydelig fall i boligmarkedet. Flere har dessverre måttet permittere og nedbemanne på bakgrunn av dette.  

– NESO ser med bekymring på utviklingen, som er sammensatt. Den skyldes blant annet rammebetingelser hos myndighetene, byggevarepriser, inflasjon og økte renter, sier NESO-direktør Karina Krane.  

Negativ utvikling 

En markedskartlegging NESO har gjennomført i vinter viser at 22 prosent av våre medlemmer forventer oppsigelser/permitteringer i inneværende halvår. 38 prosent forventer lavere omsetning og 43 prosent tror lønnsomheten blir dårligere.  

I tillegg til signalene vi får fra våre medlemmer gjennom markedskartlegging for 1-halvår 2023, har vi sett nærmere på tilgjengelig statistikk, som underbygger de samme tendensene. 

Statistikk fra SSB viser at igangsetting (IG) for boliger i Troms og Finnmark har en nedgang på 81 prosent om man sammenligner tall fra januar 2022 (216 enheter) med januar 2023 (41 enheter).  

For Nordland er det en liten økning med 20 prosent (66 enheter), men her var tallene lave i utgangspunktet for januar 2022 (55 enheter).  

For Trøndelag viser statistikken for IG et fall fra 293 til 89 enheter, som utgjør nesten 70 prosent.  

Landsbasis 

Også boligprodusentene melder om halvering av igangsetting av IG for boliger (landsbasis) i februar 2023 sammenlignet med februar 2023, og at salget av nye boliger har gått kraftig ned.  

I en pressemelding 15. Mars oppsummerer Boligprodusentene hovedtrekkene på landsbasis som følger:

  • Salget av nye boliger i februar 2023 er 31 prosent under februar 2022. 
  • Salget de siste tre måneder (des 2022, jan 2023 og februar 2023) er 48 prosent under samme tre måneder året før. 
  • Igangsettingen av nye boliger i februar 2023 er 48 prosent under februar 2022. 
  • Igangsettingen de siste tre måneder (des 2022, jan 2023 og februar 2023) er 41 prosent under de samme tre måneder året før. 
  • Salget av nye fritidsboliger hittil i år ligger 68 prosent under 2022. 

Boligprodusentene spår at nye rentehevninger vil forverre nyboligmarkedet ytterligere.  

– For å sikre boligforsyningen fremover må kommunene ta ansvar sammen med bransjen. Vedtatte reguleringsplaner må gjennomgås for å kutte kostnader og gjøre planene byggbare. I tillegg må kommunene sørge for raskere og mer forutsigbar saksbehandling i pågående plansaker, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim i pressemeldingen.  

– Dersom den negative utviklingen i markedet fortsetter vil det føre til økning i nedbemanninger og permitteringer, legger han til. 

Finansieringsmuligheter 

I urolige tider er NESO opptatt av at  våre medlemmer kjenner til hvilke finansieringsmuligheter som finnes i bransjen og til de enkelte prosjekter, slik at man kan komme i gang med prosjekter som har blitt lagt på is.  

– Vi planlegger for eksempel arrangere et webinar 25. april i samarbeid med Husbanken for å orientere om hvilke muligheter som finnes for bransjen gjennom Husbanken, sier Krane. 

Et nytt produkt som foreløpig ikke er lansert, men snart blir tilgjengelig for våre medlemmer, er “egenkapitalgaranti”.  

– Det er et helt nytt produkt som vi snart kan tilby gjennom en av våre avtalepartnere. Denne er ment å gi kunden mulighet til å finansiere egenkapitalen (for eksempel på 15 prosent), forklarer Krane, som også oppfordrer myndighetene til å komme sterkere på banen.  

– Nå er det svært viktig at myndighetene gir gode rammevilkår for byggebransjen og at det oppfordres til å holde hjulene i gang, understreker hun.  

 
NESO-direktør Karina Krane (innfelt) er bekymret for utviklingen, men samtidig opptatt av at medlemmene ser mulighetene fremover.