Lønnsoppgjøret 2023

05.05.2023 15:16:13
Lønnstillegg og nye satser i Fellesoverenskomsten for byggfag.
 

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund har forhandlet om innregulering av satser og regulering av minstelønnssatser i Fellesoverenskomsten for byggfag i årets mellomoppgjør.

Årets oppgjør gir blant annet et generelt lønnstillegg på 7,50 kr per time, gjeldende fra 21. april 2023. Minstelønnssatsen er også justert, hele forhandlingsresultatet finner du i denne protokollen hos BNL.no.

Bedriftene innenfor Fellesoverenskomsten for byggfag kan dermed starte lokale forhandlinger.