Administrasjon

Adm. direktør
90 52 43 01
Innkjøpssjef/Driftsleder
95 19 21 85
Innkjøps- og salgsrådgiver
95 91 56 33
Innkjøps- og salgsrådgiver
40 24 62 24
Innkjøps- og salgsrådgiver
92 89 62 22
Kontorleder
97 17 78 28
Advokat / avdelingsleder juridisk
90 73 26 20
Advokat
46 83 69 94
Kompetanseleder
91 75 18 00
Seniorrådgiver
90 12 94 64
Prosjektleder BIM & digitalisering
40214012
Prosjektleder BIM & digitalisering
95130660
Kompetanserådgiver
95002422
Kompetanserådgiver
41 63 30 10
Prosjektleder BIM og Digitalisering
90 61 57 72
Kompetanserådgiver
97 15 52 85
Advokatfullmektig
98 10 14 04
Advokatfullmektig
99 23 10 87